Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Η άποψη του Ο.Π.Ι. για το Internet

Εχθές στο blog του e-Lawyer δημοσιεύτηκε (συμπληρωμένο κατάλληλα...) το ερωτηματολόγιο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για τη "διαδικτυακή πειρατεία". Παραθέτω και εγώ εδώ τις δικές μου απαντήσεις:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η πειρατεία στο διαδίκτυο

1) Θεωρείτε ότι η πειρατεία στο διαδίκτυο, και κυρίως το παράνομο ‘κατέβασμα’ μουσικής και ταινιών και η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών (peer to peer) είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική και αν ναι, με τάσεις αύξησης ή μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια;

ΝΑΙ είναι μια διαδεδομένη πρακτική, ΟΧΙ δεν είναι πειρατεία, ΟΧΙ το peer-to-peer και η ανταλλαγή αρχείων δεν συνιστούν αδίκημα σε καμία πολιτισμένη χώρα. Άλλωστε, αυτά αποτελούν βασικές υπηρεσίες στο Internet, για το οποίο ο κάθε χρήστης ΗΔΗ έχει πληρώσει τον ISP του ως μέρος του πακέτου σύνδεσης.

2) Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος η πρακτική αυτή να περιοριστεί και ποιος είναι αυτός;

Ναι, υπάρχει τρόπος. Να καταργηθεί το Internet και κάθε άλλο μέσο ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων, όπως συμβαίνει σε πολλά δικτατορικά και καταπιεστικά καθεστώτα στον κόσμο. Επίσης καλό είναι να υπάρχει χρέωση "pay-per-listen" ακόμα και για αυτόν που κατέχει νόμιμα το κάθε μουσικό κομμάτι, γιατί ο δημιουργός πρέπει να πληρώνεται ΚΑΘΕ φορά που προσφέρει διασκέδαση με τη μουσική του. Εναλλακτικά, το μουσικό κομμάτι μπορεί να διαγράφεται αυτόματα μετά από 100 φορές played. ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ. Μήπως η ερώτηση θα έπρεπε να είναι "ΑΝ" αντί για "ΠΩΣ" πρέπει να περιοριστεί;

Ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών;

3) Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στην εξάπλωση του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας; Είναι απλοί ταχυδρόμοι που μεταφέρουν έναν κλειστό φάκελο ή έχουν γνώση του τι μεταφέρουν;

Φυσικά το πρώτο. Αν δεν μεταφέρουν τα δεδομένα "κλειστά" και αρχίσουν να ψάχνουν το περιεχόμενο (eavesdropping, sniffing), αυτό τιμωρείται από τον Νόμο και από την ΑΠΠΔ. Άρα, ο ρόλος τους είναι άσχετος με το "πρόβλημα" στο οποίο αναφέρεστε.

4) Ποιές είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν γνώση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας ή μίας παράνομης πρακτικής που λαμβάνει χώρα στο δίκτυο που διαχειρίζονται; Πώς θα απαντούσατε για καθεμία των παρακάτω περιπτώσεων;
- Όταν φιλοξενούν οι ίδιοι περιεχόμενο
- Όταν διαμεσολαβούν για τη διακίνηση περιεχομένου που φιλοξενείται στο εξωτερικό
- Όταν γίνεται χρήση του δικτύου τους για ανταλλαγή αρχείων μεταξύ χρηστών (peer to peer)
- Άλλες περιπτώσεις;


Αν μιλάμε για παρόχους συνδέσεων (ISPs), δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν κανένα λόγο ή γνώση σχετικά με του τι μεταφέρεται εντός του υποδικτύου τους, αλλά να είναι σε θέση να εντοπίζουν (backtracking) κάποιον για τον οποίο υπάρχει εισαγγελική εντολή έρευνας. Αν μιλάμε για παρόχους υπηρεσιών (web services), είναι υπεύθυνοι για "παράνομο" υλικό που δημοσιεύουν ή επεξεργάζονται εντός των υπηρεσιών τους και μόνο υπό την έννοια του ότι εκτελείται αδίκημα κατά την παραγωγή του (π.χ. δημοσίευση φωτογραφιών βασανισμού, παρασκευής ναρκωτικών, κτλ). Η δημοσίευση και μόνο ψηφιακού υλικού μουσικής, ταινιών ή προγραμμάτων δεν αποτελεί κατά συνέπεια αδίκημα, εφόσον δεν εισπράττουν χρήματα για την διάθεσή του (παραβίαση εμπορικών δικαιωμάτων δημιουργού).

Η ίδια λογική ισχύει και στην αναμετάδοση μουσικής στο ραδιόφωνο (κανένα αδίκημα), απλώς εκεί οι σταθμοί πληρώνουν κάποιο συμβολικό ποσό για πνευματικά δικαιώματα γιατί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι πράγματι εμπορικές επιχειρήσεις και όχι μέσο ελεύθερης (χωρίς κόστος) μετάδοσης. Άλλωστε, για αυτόν ακριβώς το λόγο οι διαδικτυακοί τόποι μετάδοσης μουσικής και εκπομπών (podcasts) κατά κανόνα δεν υποχρεώνονται να πληρώνουν ανάλογα δικαιώματα (παρά μόνο αν εισπράττουν χρήματα από διαφημίσεις).

Κατά συνέπεια, σε καμία από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών δεν έχει ούτε πρέπει να έχει γνώση τυχόν παράνομης πράξης που τελείται μέσω του υποδικτύου του (ο όρος "παράνομα δεδομένα" είναι εξ' ορισμού ανύπαρκτος).

5) Πώς πρέπει κατά τη γνώμη σας να δράσει ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών όταν αποκτήσει γνώση για παράνομη δράση μέσω της χρήσης του δικτύου του από επιστολή, γνωστοποίηση ή καταγγελία που του γίνεται για παράδειγμα από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που εκπροσωπεί δημιουργούς ή δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων; (π.χ., να στείλει σύσταση στον χρήση της ιστοσελίδας, να τον προειδοποιήσει για ενδεχόμενη διακοπή της σύνδεσής του, να διακόψει τη σύνδεσή του, να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στους δικαιούχους για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, κ.ο.κ.;) Ποιές από τις ανωτέρω ενέργειες θα ήταν πιο αποτελεσματική και γιατί;

Ο πάροχος σύνδεσης είναι υποχρεωμένος από το Νόμο να συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές, και μόνο με αυτές. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενδέχεται να παραβιάζει τους όρους της σύμβασης που τον δεσμεύει έναντι του πελάτη του και απέναντι στους Νόμους. Κατά συνέπεια η παραπάνω ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί ως και υποκίνηση σε αδίκημα.

6) Θα δημιουργούσε ενδεχομένως προβλήματα κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες; Ποιά και σε ποιούς;

Πρώτα από όλα στον ίδιο τον ISP, όχι μόνο γιατί θα έχανε τον πελάτη του, αλλά γιατί θα λάμβανε την επόμενη μέρα για μήνυση και ίσως και αγωγή για διαφυγόντα κέρδη και ψυχικές βλάβες (αν ήταν τόσο άτυχος ώστε να κόψει τη σύνδεση σε δικηγόρο). Επίσης θα προκαλούσε δυσφήμιση στον "καλλιτέχνη" που θεώρησε ότι παραβιάζονται τα δικά του εμπορικά δικαιώματα, καθώς και έλεγχο από την ΑΠΠΔ αν ο πελάτης θεωρούσε ότι το γεγονός αυτό διέρρευσε σε τρίτους (προσωπικά δεδομένα). Τέλος, το πιο πιθανό είναι ότι στη δίκη ο πελάτης θα δικαιωνόταν, αν μπορούσε να αποδείξει ότι πιθανόν να μην καθόταν ο ίδιος στον Η/Υ ή ότι δεν είχε τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια στο εσωτερικό του δίκτυο (ειδικά αν πρόκειται για ασύρματο ADSL modem/router). Ακόμα και χωρίς αυτά, υπάρχει περίπτωση να προβάλλει το ζήτημα της "εύλογης αμφιβολίας" αν στον Η/Υ του βρεθεί λογισμικό malware (viruses, spyware, κτλ), τα οποία πιθανόν να λειτουργούσαν αυτόνομα. Εν ολίγοις, μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ατελείωτες δίκες, μηνύσεις, αγωγές, στις οποίες το μέγιστο για το οποίο μπορεί να καταδικαστεί ο πελάτης-χρήστης είναι για παραβίαση copyright. Μάλλον όχι και τόσο αισιόδοξη προοπτική για όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

7) Πιστεύετε ότι χρειάζεται τροποποίηση το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς για κάποιες εκ των ανωτέρω ενεργειών και σε ποία σημεία;

Αν εννοείτε το αν θα πρέπει να αλλάξουν οι Νόμοι, ώστε να επιτρέπονται παρόμοιες ενέργειες, νομίζω δεν χρειάζεται καμία απάντηση. Εδώ είμαστε Ελλάδα, όχι Κίνα ή Πακιστάν.

8) Εκτός των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, πιστεύετε ότι από την πάταξη της πειρατείας υπάρχουν οφέλη για τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ και για το ελληνικό κράτος;

Φυσικά όχι. Άλλωστε το κράτος εισπράττει περισσότερα ως φόρο και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από την πώληση πακέτων σύνδεσης Internet, παρά από την πώληση δίσκων και ταινιών και την φορολόγηση των δημιουργών.

Προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου

9) Θεωρείτε ότι η εφαρμογή τεχνικών φιλτραρίσματος θα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής της διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;

Ασφαλώς και όχι. Άλλωστε αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του Συντάγματος και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων περί ατομικών ελευθεριών (ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών).

10) Πιστεύετε ότι η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ίντερνετ και δικαιούχων καθώς και η υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας από τους πρώτους θα βοηθούσε στην πάταξη της πειρατείας και στην υπερκέραση πρακτικών προβλημάτων;

Μνημόνια για την παραβίαση Νόμων; Πάλι αστειεύεστε;

11) Πιστεύετε ότι θα ήταν αποτελεσματική η ενσωμάτωση στα συμβόλαια παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αυστηρότερων ρητρών αναφορικά με την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;

Ναι, θα ήταν αποτελεσματικό για την τυπική "αθώωση" των ISPs, ώστε να καταδιώκονται πλέον μόνο οι απλοί χρήστες-πελάτες τους. Βέβαια, θα κινδύνευαν έτσι να χάσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους πελάτες τους, οι οποίοι θα θεωρούσαν ότι θίγονταν ηθικά (θεωρούμενοι ως εν δυνάμει εγκληματίες) ή αν απλά έβρισκαν κάποιο πιο λογικό ISP.

12) Συμφωνείτε ότι η καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας θα ελευθερώσει εύρος χρήσης (bandwidth) των δικτύων προκειμένου να αναπτυχθούν νόμιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ψηφιακής Ελλάδας;

Δικηγόρος το έγραψε αυτό, έτσι; Δηλαδή αν με κάποιο τρόπο ο χρήστης πληρώνει για αυτά που διακινεί μέσω peer-to-peer, τότε αυτό αυτομάτως γίνεται νόμιμο, άρα θεμιτό; Μήπως πρέπει να μπει ταρίφα και στα ανέκδοτα;

13) Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε;

Αλλάξτε μυαλά ή αλλάξτε δουλειά. Τα CD και τα DVD αντικατέστησαν το βινύλιο και τις κασέτες VHS. Ούτε οι live συναυλίες πέθαναν ούτε οι κινηματογράφοι. Τώρα το Internet και τα ψηφιακά feeds αντικαθιστούν και τα δύο. Βρείτε τρόπο να προσφέρετε στον πελάτη-ακροατή-τηλεθεατή την ζητούμενη "προστιθέμενη αξία" (υπηρεσία) σε λογική τιμή και αποδεσμεύστε τους καλλιτέχνες από τα αποκλειστικά συμβόλαια, γιατί διαφορετικά θα μείνετε ξεκρέμαστοι και από τους δύο (βλ. τελευταία κυκλοφορία Radiohead).

*** Σημείωση-1: Για τα ελληνικά σήριαλ στην τηλεόραση έχετε κάτι να πείτε; Το ότι ακούμε από Queen μέχρι Τιτανικό ή (ακόμα χειρότερα) κακές αντιγραφές τους, αυτό σημαίνει ότι οι original δημιουργοί των κομματιών έχουν συμφωνήσει ως προς την χρήση τους και πληρώνονται κανονικά δικαιώματα;

*** Σημείωση-2: Γιατί στο εξωτερικό οι "φτασμένοι" καλλιτέχνες θεωρούν το Internet και το peer-to-peer περισσότερο ως διαφήμιση παρά σαν "πειρατή"; Συγκροτήματα όπως οι Depeche Mode και οι Radiohead έχουν πολλές φορές πει πως όποιος δεν έχει δικά τους "παράνομα" bootlegs από συναυλίες και live (τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν κυκλοφορούν εμπορικά), δεν είναι φανατικός θαυμαστής τους. Ακόμα και οι Metallica, οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι και να κάνουν προσφύγουν δικαστικά εναντίον θαυμαστών τους που κατέβαζαν μουσική τους μέσω peer-to-peer, τώρα υπογράφουν συμβόλαιο με τη Napster; Όλοι αυτοί είναι τρελοί ή απλά προτρέπουν προς την "πειρατεία", σύμφωνα με τη γνώμη της ΟΠΙ;

*** Σημείωση-3: Το website της ΟΠΙ είναι προφανώς κατασκευασμένο σε κάποιο έτοιμο CMS (κατά πάσα πιθανότητα Drupal ή Joomla). Παρόλα αυτά, στον κώδικα των σελίδων δεν υπάρχει πουθενά υποσημείωση σχετικά με το copyright (author info). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει κόπια ως έχει και να το ανεβάσει σε δικό του server ή απλά ότι κάποιος φρόντισε και τα έσβησε με το χέρι; Έτσι προστατεύετε ως ΟΠΙ τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών;
.

2 σχόλια:

Harris είπε...

Δείτε και αυτό:

*** Το «φαρ ουέστ» του ελληνικού Διαδικτύου (Insomnia.gr)

Φαίνεται πως άνοιξε η όρεξη των ΑΕΠΙ και ΟΠΙ από τα απίθανα νομοσχέδια σε Αγγλία και Γαλλία και θέλουν α "παρακολουθούν" την ανταλλαγή P2P αρχείων των πελατών τους, παρά το ότι διαφημίζουν γρήγορες συνδέσεις για κατέβασμα μουσικής...

Harris είπε...

*** "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ" (ΟΠΙ)