Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

A realistic flowchart for Greece after the June 17th elections

There are many popular "flowcharts" that illustrate the endless scenarios about what is next for Greece, after the June 17th elections, the second time within a few weeks, amid an economic havoc.

Here is my view of it. I call it "realistic" because it focuses on events and decisions, rather than scenarios. It does generate several possible scenarios, but that's for anyone to choose from:

What happens to Greece next? (flowchart)

The flow starts from the creation of an elected government, which does not exist right now. What this government does next is a matter of how strong it feels about making a stand against the troika and the memorandums of austerity.

The left branch illustrates the paths followed if a very weak or  pro-troika government is formed. This essentially means a ND-PASOK coalition with more than 150 seats in the parliament. The new austerity measures are more or less ready to be implemented, the core work of Lukas Papademos' (previous) government. If the new austerity succeeds and the Greek economy survives(?), then Greece's place in the Eurozone is secured at the cost of even more depression until 2015 (at the very least).

On the other hand, if the new austerity fails yet again, which is very probable, the crucial point is if and when a possible "another try" can be attempted. This is exactly what happened in Greece, two times now, with the governments of PASOK (Oct. 2009 - Nov. 2011) and PASOK-ND (by Papademos, Nov. 2011 - May 2012), both failed in the troika-guided austerity strategy for Greece's economic recovery. A third attempt was made with the May 6th elections, but this time no solid government was formed. So now, on June 17th, the forth attempt is to be made. Of course, if Greece's economy crashes completely in the meantime, everything changes (see: "Greece in total crash" route).

The right branch illustrates the paths followed by a pro-left and against-troika government. Right now, SYRIZA and other left parties, as well as right- and far-right and against-troika parties, are on the rise.There are two options here: (a) a relatively weak or moderately strong government, or (b) a strong government. In (a), Greece sends a very strong signal to the troika and EU that the current plan must change; but essentially this is a "draw" in the standoff, because no unilateral actions can be made. In (b), the government is strong enough to support an all-out war against the austerity memorandums, despite what the troika and other EU governments feel about it.

A special layout of events is illustrated in the far right flow, where Greece decides to unilaterally cancel some or all of the current arrangements with the troika and the ECB. In this case, the troika/ECB may or may not decide reciprocal actions against Greece, according to the cost of such actions for the rest of the EU economy. In essence, if ECB decides to drain the Greek economy from euro, it can do so, via draining the Greek banks; but this means that Greece is forced to use some alternative currency, a national ("drachma") or some foreign one (some say US dollar). In any such case, the Greek government must act and seize control of the local currency flow and foreign exchange to support the new currency and the deposits in the banks, which means that a very large portion of the banking sector (and the Bank of Greece of course) become national. All these events constitute the basis of the "exit from euro" storyline.

The four scenarios


For the most part, the critical factor in the illustrated flows is the possibility of a new bailout plan for Greece in each case in the "middle". That is, whether a new deal or a new rescue is possible for Greece if its economy crashes or if a new anti-troika government comes to power and wants to renegotiate.

As I stated earlier, there are endless possible scenarios with the flowchart above. At the very least, the "austerity-fail-retry" cycle (far left) has already happened 2-3 times and, in theory, it can happen many more times (although yet one more failure will probably be fatal). But in the end, there are only four major scenarios for what comes next for Greece.

Scenario 1: Pro-troika government, more 'memorandums'


This is the "Greece swerves" case. PASOK and ND secure 150+ seats in the parliament, reinstate their power and create a coalitional government in full cooperation with the troika, as they did up to now. There is a small chance that this time the "plan" will succeed, but a much bigger chance that they will end up in yet another failure, as they have been doing for two years now, for whatever reason. But this time the failure may be fatal and Greece's place in the Eurozone may have been secure for only a few months or a year at most, before a total crash and a failure to provide a new bailout plan, especially when the EU economy will have much less to loose from such an event.

Scenario 2: "Protesting" government, new negotiations


This is the "draw" case, where the new Greek government has won a public vote of protest, but still is too weak to go head-to-head with the troika. This means that the EU, IMF and ECB will have to make small adjustments to the 'memorandum' plans, while the Greek government will be happy to secure some, if any, small 'wins'. This is the case where neither pro-troika or against-troika coalitions can form a viable government and need support from opposing parties.

Scenario 3: Strong anti-troika government, wins the standoff


This is the case of a strong anti-troika government that is capable (and obligated, from the public vote) to go into full 'war' with the troika, demanding major changes or complete abolishment of any previous arrangements, even unilaterally. In this case, "Greece wins" the standoff and secures a major retreat by EU, IMF and ECB.

Scenario 4: Strong anti-troika government, negotiations fail


This is the far-right branch of the flow, where the Greece-troika standoff ends up in a mutual 'destruction': EU and IMF exclamate and decide to pull off from Greece completely, ECB refuses and loans to Greek banks and the euro is drained form the Greek economy. Of course the means that the ECB violates the most fundamental laws of the EU itself, so Greece feels it can righteously go to retaliatory actions, namely abolish any previous arrangements and refuse to pay any loans, essentially declaring the national debt as 'void'. The EU economy crashes together with Greece's, ECB tries to leverage the situation, while Bank of Greece inevitably goes under complete state control (along with most of the private banking sector) and a new alternative currency comes into internal circulation. Of course, the Eurozone as we know it is a long gone memory by now.

...And some probabilities


It is very difficult to make any predictions right now for the outcome of the next elections in Greece, especially while the latest poll results show ND and SYRIZA, the main opposing parties, being in a tie at the top with roughly 23% each (late May 2012).

However, the chain of events according to the flowchart above and the four main scenarios seem much more stable and predictable. At least two of them, the one with a strongly pro- and strongly against-troika government are very unlikely. Therefore, the real question is mostly between the 2nd and the 3rd scenarios. The probabilities below are my own estimations, based on the current exit polls (end of May) and each party's statements about the next day.
  • Scenario 1: 18% (Greece 'swerves', Troika 'fights')
  • Scenario 2: 33% (Greece 'swerves', Troika 'swerves')
  • Scenario 3: 37% (Greece 'fights', Troika 'swerves')
  • Scenario 4: 12% (Greece 'fights', Troika 'fights')
If these scenarios are broken down into two-part probabilities, one for the troika's intentions and one for Greece's intentions, the numbers for the "chicken" game intentions are approximately:
  • Troika: swerve 70%, fight 30%
  • Greece: swerve 53%, fight 47%
These "mixed strategies" for Greece and the troika are only rough approximations, as the numbers show. Additionally, a very fresh voting result against the troika will only strengthen the position of an anti-troika government, which will have a much more credible "threat" to present against the other side. Of course, this means that it should be ready to support such a claim, if things go very bad (scenario 4).

A final note: the double currency option


There is much talk about Greece adopting a double currency standard, as the median solution between unconditional surrender to the troika and an all-out war outside the Eurozone. This idea is not new, it has been around since the summer of 2010, when things already had started to go bad for the Greek economy. In fact, this is the standard solution for almost all the poor developing countries, mostly in Africa (colonies of the past), where the "external" economy works with US dollars or some other foreign currency, while the "internal" economy struggles with an extremely weak national currency.

Having the external debt and all the imports-exports in some foreign currency, while the people in the country get paid in "junk" money is by far the worst outcome for the country itself. But it is, however, the most probably outcome when it comes to a "draw" between the troika and Greece, or a "near win" for Greece. The EU, the IMF, the USA, everyone wants (and needs, at least for now) Greece in the Eurozone. That is a fact that no one can deny. But at the same time they would all gladly get rid of Greece if they could. Which means that, given time to fortify and build the necessary "firewalls", this may easily happen in 1-2 years from now. Afterall, as early as 2010, high-ranking officials in the Eurogroup have stated (unofficially of course) that they can safely force Greece out of the euro, if needed, in the year 2015 and beyond.

In practice, a double currency in Greece serves the two major factors for the troika: (1) secure the current debt and loans in euro, and (2) provide the necessary time for a safe exit of Greece from euro at some later time. On the other hand, it can have a positive effect to the suffocated internal economy, but only temporary, since the ravaging inflation will soon wipe out any growth. This is exactly why no one in the EU discusses this option openly. It is the solution of choice for them, especially if the anti-troika movement grows in Greece and the rest of the EU south, with the "double currency" option presented as the golden compromise between the two opposing parts, when in reality it is a trap.

If things go as described above, with scenarios 2-3 as the most probable (about 70% probability in total), and Greece not miraculously transforming into a healthy economy within the next year (the most unprecedented economic comeback in human history), unfortunately this is what will probably happen next. And in fact, this is exactly what happened in Argentina, with IMF's blessings, when the country essentially adopted US dollar. A few months later, the IMF decided to leave the country, all loans went down the drain, the economy collapsed completely, and the country went back several decades within a weekend.

I don't know if this is the future for Greece too, but we all know the saying:
"Those who do not know the history, they are doomed to relive it."

75 σχόλια:

Jaga είπε...

"Fitch: Απίθανη η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη" (29/5/2012):

>> http://topontiki.gr/article/36048

Και πριν μερικές μόνο μέρες, μας υποβάθμισαν σε "CCC" λόγω του κινδύνου εξόδου από το ευρώ:

"Fitch downgrades Greece on euro exit fears" (18/5/2012):

>> http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/05/201251723316165281.html

Βγάλτε συμπέρασμα.

Jaga είπε...

"Θεσμικά κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος" (29/5/2012):

>> http://topontiki.gr/article/36050

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ανακοίνωσης της ΤτΕ:

"...Η λογοδοσία γίνεται τόσο προς την Βουλή όσο και προς την Κυβέρνηση (άρθρο 5Β΄του Καταστατικού), καταλαμβάνει δε όχι μόνο την άσκηση της νομισματικής πολιτικής αλλά και ολόκληρο το πεδίο της εποπτικής αρμοδιότητας της ΤτΕ..."

Άρα όντως παραδέχεται ότι ασκεί η ίδια, έστω και "εποπτευόμενη", τη νομισματική πολιτική της χώρας.

"...ως προς το ζήτημα της ανάληψης της μετοχικής πλειοψηφίας από το Δημόσιο...το ισχύον ανώτατο όριο συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ (35%) δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο την πραγματική δυνατότητα ελέγχου του Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση αυτής. Και τούτο διότι «Στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΤτΕ τα ΝΠΔΔ, οι Δημόσιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας ως και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που είναι μέτοχοι εκπροσωπούνται από τους Υπουργούς Οικονομικών...Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται καν να προσεγγίσει το προαναφερόμενο όριο του 35%, ελέγχει πανηγυρικά τη Γενική Συνέλευση της ΤτΕ..."

Το "εκπροσωπεί" μεταφράζεται σε "ελέγχει πανηγυρικά". Τα συμπεράσματα στον αναγνώστη.

"...Στην πραγματικότητα, όπως αυτή επιβεβαιώνεται ανεξαιρέτως τις τελευταίες δεκαετίες, το Δημόσιο εκπροσωπεί και ψηφίζει με ποσοστό άνω του 95% επί των παρόντων στις Γενικές Συνελεύσεις της ΤτΕ..."

Αν είναι έτσι, τότε πως είναι "ανεξάρτητη" και "όχι κρατική"; Παραβιάζεται εσκεμμένα το ίδιο της το καταστατικό;

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, όπως φαίνεται και σε προηγούμενοαναλυτικότατο post για την ΤτΕ:

>> http://thezocalo.blogspot.com/2012/04/fed.html

Το άρθρο 5Α λέει ξεκάθαρα ότι "...η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή οργανισμούς..."

Σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του δημοσίου στις γενικές συνελεύσεις της ΤτΕ, τα πάντα περιγράφονται στο άρθρο 47 του καταστατικού της, ενώ στο άρθρο 50, όπου λέει πως "Η τράπεζα δεν υπόκειται σε ειδικούς κανονισμούς εκδιδόμενους από την κυβέρνηση ή άλλες αρχές...πλην όσων προβλέπονται στο παρόν καταστατικό".

Τέλος μαθήματος.

Jaga είπε...

"Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προκύψει χωρίς το ΠΑΣΟΚ, λέει ο Ευ.Βενιζέλος" (29/5/2012):

>> http://reviews.in.gr/greece/ekloges2012/article/?aid=1231198084

"...«Όλες οι δυνάμεις που έχουν συνείδηση εθνικής ευθύνης, στο δικό μας πρόγραμμα πρέπει να έρθουν», συμπλήρωσε..."

Μερικά πράγματα είναι σαν τις χρόνιες ανίατες ασθένειες. Δεν μπορείς να τις ξεφορτωθείς με τίποτα.

Δεν ξέρουμε μόνο πως ακριβώς θα κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Ήδη το μισό έχει πάρει μεταγραφή σε ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το άλλο μισό περιμένει από τον "εγώ-είμαι-το-ΠΑΣΟΚ" Βαγγέλα να τους πει τι αποφασίζει, μια και επίσημα όργανα πλεόν δεν υπάρχουν.

Jaga είπε...

"Εφιάλτης: Προτεκτοράτο και επέμβαση στρατού στην Ελλάδα!" (29/5/2012):

>> http://tinyurl.com/cn6rwjv

"...Το άρθρο υποστηρίζει ότι με αφορμή την διεξαγωγή των νέων εκλογών στην Ελλάδα, η γερμανική πολιτική ελίτ εξετάζει διάφορα σενάρια βίαιων παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο παραπέρα έλεγχος της Αθήνας...

...Το άρθρο επισημαίνει ότι στις αρχές του μήνα ο διευθυντής του γνωστού Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Αμβούργου, Thomas Straubhaar, δημοσίευσε άρθρο με το οποίο ζητούσε να τεθεί η Ελλάδα υπό καθεστώς κηδεμονίας και μάλιστα αυτό να γίνει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών..."


Ολόκληρο το άρθρο στα Αγγλικά εδώ:

"On the Relevance of Democracy" (21/5/2012):

>> http://german-foreign-policy.com/en/fulltext/58304

Προτού σπεύσετε να στολίσετε με επίθετα το συγκεκριμένο Γερμανικό think tank, να ξεκαθαριστεί ότι γράφει μάλλον "εκτιμήσεις" της κατάστασης παρά προβάλλει "προτάσεις" (όπως κάνουν αντίστοιχα στις ΗΠΑ).

Προς επιβεβαίωση, δείτε τι γράφει πριν από ένα μήνα:

"Impoverishment Made in Germany" (23/4/2012):

>> http://german-foreign-policy.com/en/fulltext/58295?PHPSESSID=fkrsuckt4a1q8fqbaqufl951n2

"...The German austerity dictate is leading to new economic and social turbulence in the indebted counties of the southern Euro-zone...

...The disastrous economic situation is rapidly shrinking the value of public property now being put up for sale...Hence, it seems that particularly German companies are profiting from Athens' economic collapse, for which the austerity policy imposed by Berlin bears the brunt of the responsibility..."

Jaga είπε...

"Τριτοκοσμική διαβίωση για τους μετανάστες προτείνει ο Τζήμερος" (30/5/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/misthoys-boylgarias-gia-toys-metanastes-proteinei-o-tzimeros

"...Ο Θάνος Τζήμερος υποστήριξε επιπλέον ότι οι μετανάστες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως φθηνά εργατικά χέρια...

...Σημείωσε δε, ότι η διαβίωση για τους μετανάστες στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε όταν τηλεφωνούν στα χωριά τους να μην λένε ότι η ζωή στη χώρα μας είναι αρκετά καλύτερη από ό,τι στις πατρίδες τους..."

Jaga είπε...

"Άγνωστο τηλεφώνημα Παπαδήμου στον Μπαρόζο αποκαλύπτει το Reuters" (30/5/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ekloges-2012-enimerosi/agnosto-tilefonima-papadimoy-ston-mparozo-apokalyptei-reuters

"...Το Reuters αποκαλύπτει ότι ο Μπαρόζο δεν είχε πρόθεση να κάνει μια τόσο σκληρή δήλωση για την Ελλάδα. Το διεθνές πρακτορείο αποκαλύπτει, επικαλούμενο αξιωματούχο της Κομισιόν, ότι ο Μπαρόζο δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος του ζήτησε να το πράξει...

...'Δεν ήταν πρωτοβουλία του Μπαρόζο. Ήταν αίτημα από την Αθήνα", είπε ο ευρωπαίος αξιωματούχος στο Reuters και πρόσθεσε: "Βεβαίως η πρωτοβουλία απέτυχε'..."

Jaga είπε...

Σχετικά με το παραπάνω και άλλες υπόγειες δηλώσεις-παροτρύνσεις δικών μας πολιτικών προς τους Ευρωπαίους να "συνετίσουν" τους Έλληνες ψηφοφόρους, πολύ ενδιαφέρον έχει το αρχικό άρθρο του Reuters:

"Insight: Europe treads a thin line on Greece" (29/5/2012):

>> http://www.reuters.com/article/2012/05/29/us-eu-greece-influence-idUSBRE84S0RZ20120529

"...But what was particularly galling about the incident for Barroso was that he had never intended to make such a strong statement. He did so only because he got a call from Greece's caretaker prime minister, Lucas Papademos, asking him to do so, a Commission official said.

Frustrated at the failing efforts to form a coalition after the May 6 election, Papademos wanted Barroso to say something strong in the hope it might wake Greece's political leaders up..."

Jaga είπε...

Σχετικά με την περίφημη "έκθεση" της Εθνικής Τράπεζας για τα σενάρια Αποκάλυψης σε περίπτωση εξόδους από το ευρώ:

(ενημερωτικό ΕΒΕΑ, 30/5/2012):

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σε σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη θα οδηγούσε μια έξοδος από το ευρώ με μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τουλάχιστον κατά 55% σε ευρώ, πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους, μέσω της σημαντικής υποτίμησης του νέου νομίσματος (65% σε ονομαστικούς όρους), της βαθύτερης ύφεσης (-22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης κατά 14% την περίοδο 2009-2011) και της αύξησης της ανεργίας στο 34%, εκτιμά η Εθνική Τράπεζα σε ειδική έκδοση για την ελληνική οικονομία με θέμα «Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος».

Η συγκεκριμένη "μελέτη" δημοσιεύεται ακριβώς 48 ώρες μετά το "πακετάκι" των 18 δις ευρώ που έλαβε η ΕΘνική και άλλες τρεις τράπεζες, "...προς αποκατάσταση των αποθεματικών τους" μετά το PSI, και μάλιστα χωρίς καμία υποχρέωση ενίσχυσης της εγχώριας αγοράς με αυτά τα χρήματα (πάνε κατευθείαν στα αποθεματικά τους).

Δηλαδή πόσο πιο "πληρωμένη" μπορεί να είναι μια "μελέτη";

Jaga είπε...

Για να μην ξεχνιόμαστε, τι σημαίνει "φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση" κατά τα λεγόμενα των τροϊκανών:

"Περικοπές μισθών προαναγγέλει η έκθεση της ΕΕ" (18/4/2012):

>> http://www.ant1online.gr/Economy/General/Pages/20124/772f8be0-6c10-40be-9015-2e0a93f6bdb1.aspx

"...Νέες περικοπές μισθών στον ιδιωτικό τομέα και μεγαλύτερη απελευθέρωση στην αγορά εργασίας προαναγγέλει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε την Τετάρτη ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο...

...Η Ελλάδα θα πρέπει να στοχεύει σε μείωση του ονομαστικού, ανά μονάδα εργατικού κόστους, κατά 15% στην περίοδο 2012-2014..."


Ναι βέβαια, ο ιδιωτικός τόμεας ασφυκτιά (μπλα μπλα μπλα) το τεράστιος κράτος (μπλα μπλα μπλα) θα έρθει ανάπτυξη (μπλα μπλα) ανταγωνιστικότητα (μπλα μπλα μπλα)...

Jaga είπε...

"Εθνική Τράπεζα: Δεν παρεμβαίνουμε σε πολιτικές και προεκλογικές αντιπαραθέσεις" (30/5/2012):

>> http://www.skai.gr/news/finance/article/204296/ethniki-trapeza-den-paremvainoume-se-politikes-kai-proeklogikes-adiparatheseis/

"...Αποδεικνύει με τρόπο ισχυρό ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα είχε δραματικές συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό και δεν συνιστά, ούτε θα μπορούσε να συνιστά, επιλέξιμη εναλλακτική. Κατά συνέπεια, η μελέτη απαντά κατηγορηματικά σε σωρεία αναλύσεων και σχολίων εντός και, κυρίως, εκτός Ελλάδας, που επιχειρηματολογούν κατά της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη..."

Ενδιαφέρουσα η παραπάνω παράγραφος και η αντίφαση με τον τίτλο της ανακοίνωσης. Πως γίνεται δηλαδή να μην παρεμβαίνεις πολιτικά, αλλά ταυτόχρονα να επικρίνεις μια καθαρά πολιτική επιλογή (έξοδος από το ευρώ).

Jaga είπε...

"Παπαδήμος: Δεν υπάρχει περιθώριο αναπροσαρμογών στη δανειακή συμφωνία" (30/5/2012):

>> http://www.skai.gr/news/politics/article/204293/papadimos-den-uparhei-perithorio-anaprosarmogon-sti-daneiaki-sumfonia/

"...Επισημαίνει ακόμα ότι για να κερδίσουμε μια μείωση των επιτοκίων των δανειστών, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τα επόμενα δύο χρόνια..."

Κατά τα άλλα αρνείται ότι "τραβούσε το μανίκι" του Μπαρόζο για να πιέσει τους Έλληνες μέσω των ΜΜΕ.

Α, ξέχασε να μας πει επίσης ότι το όνειρο της ανάπτυξης πήρε μία ακόμα αναβολή, λόγω "απρόβλεπτων καθυστερήσεων":

"Για το 2014 μετατίθεται η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη" (30/5/2012):

>> http://www.skai.gr/news/finance/article/204298/gia-to-2014-metatithetai-i-epistrofi-tis-elladas-stin-anaptuxi/

"...Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη, η Κομισιόν την τοποθετεί για το 2014. Όπως επισημαίνει, η ύφεση το 2012 θα φτάσει στο -4,7%, το 2013 θα είναι μηδενική, ενώ από το 2014 θα περάσει σε θετικό πρόσημο..."

Δηλαδή η ύφεση που τώρα είναι στο -7% θα ανέβει ξαφνικά (σε ένα 6μηνο) στο -4% και αντίστοιχη αύξηση στα δύο επόμενα χρόνια. Και μετά ξύπνησαν.

Ολόκληρη η έκθεση εδώ:

>> http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201205el.pdf

Jaga είπε...

"Πρόταση για «τραπεζική ένωση» από τις Βρυξέλλες" (30/5/2012):

>> http://www.skai.gr/news/finance/article/204271/protasi-gia-trapeziki-enosi-apo-tis-vruxelles/

"...Το ενδεχόμενο μετατροπής της ευρωζώνης σε μία στενότερη τραπεζική ένωση εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές προτάσεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, 30 Μαΐου, στις Βρυξέλλες...

...Έως τώρα, ο ESM, που δεν έχει ακόμα κεφαλαιοποιηθεί και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο, έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί μονάχα κράτη, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να έχουν έπειτα την επιλογή να διοχετεύσουν τα χρήματα στις παραπαίουσες τράπεζες.

...Εάν όμως οι τράπεζες μπορέσουν να αντλήσουν δάνεια απ’ ευθείας από τον ESM, αυτός ο φαύλος κύκλος θα σπάσει.

Η εν λόγω πρόταση πιθανότατα θα προκαλέσει την αντίδραση χωρών που συνεισφέρουν μεγάλα ποσά στον ESM, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, όπου αυξανόμενος αριθμός ψηφοφόρων εκδηλώνει την αντίθεσή του σε μία πιο «φιλελεύθερη» διαχείριση των χρημάτων που προορίζονται για τον μηχανισμό..."


Τι γίνεται σήμερα: Κράτη δανείζουν κράτη, μέσω του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Τι λέει η παραπάνω πρόταση: Τράπεζες να δανείζονται κατευθείαν από το ESM.

Ποιος κεφαλαιοποιεί το ESM, δηλαδή ποιος βάζει το χρήμα στο ταμείο; Μα φυσικά τα κράτη.

Που θα πηγαίνει το χρήμα σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση; ΟΧΙ σε κράτη αλλά σε τράπεζές τους κατευθείαν.

Δηλαδή από τους φορογούμενους της ΕΕ κατευθείαν σε ιδιωτικούς οργανισμούς, ως "προληπτικό bailout", κάθε φορά που θα ανακαλύπτουν μαύρες τρύπες στα αποθεματικά τους.

Και το παραπάνω εμπεριέχει και το εξής παράδοξο: μπορεί μια χώρα να χρεωκοπήσει εντελώς, ο κόσμος να σφάζεται στο δρόμο, αλλά οι τράπεζές της να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και αν καταγράφουν κιόλας κέρδη στα ξένα χρηματιστήρια.

Γιατί δεν βάζουν τςι τράπεζες να στέλνουν στραμπουληχτάδες κατευθείαν στα σπίτια μας να μας βουτάνε λεφτά από τα πορτοφόλια μας; Τουλάχιστον θα είναι ξεκάθαρο περί τίνος πρόκειται.

Jaga είπε...

"European Commission Dashes Bank Recap Hopes" (31/5/2012):

>> http://www.businessinsider.com/european-commission-dashes-bank-recap-hopes-2012-5

Φαίνεται ότι κάποιο σπεύδουν να διαψεύσουν το παραπάνω σχέδιο για το ESM, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με πόλεμο παραπληροφόρησης. Ας περιμένουμε.

Jaga είπε...

"Η «συνταγή» Βερολίνου στην Αθήνα δεν έχει ούτε πολιτικό ούτε οικονομικό νόημα, λέει ο Σρέντερ" (31/5/2012):

>> http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231198405

"...«Όσα η κυβέρνηση του Βερολίνου επιβάλλει στην Αθήνα δεν έχουν ούτε πολιτικό ούτε οικονομικό νόημα» υπογράμμισε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera..."

Jaga είπε...

"Το 'έλεος' που δείχνει το ΔΝΤ στο Νίγηρα" (30/5/2012):

>> http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2012-05-30-21-44-37-2012053063361/

Jaga είπε...

Τα μνημονιακά ελληνικά ΜΜΕ ξυπνάνε και οι ΗΠΑ ξεμπροστιάζουν τους Ευρωπαίους "εταίρους" μας:

"New York Times: Η τρόικα δανείζει την Ελλάδα για να πληρώνει τον εαυτό της" (31/5/202):

>> http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=460166

"...«Καθώς πληρώνουν τους εαυτούς τους, τα μέλη της τρόικα παρακρατούν παράλληλα άλλα κεφάλαια, τα οποία θα διατηρούσαν το ελληνικό κράτος σε λειτουργία» γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Όπως εξηγεί στους New York Times ο Τόμας Μάγιερ, σύμβουλος της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη «η Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών απέναντι στη τρόικα, αφού η τρόικα πληρώνει τον εαυτό της»...

...«Η κατάσταση μοιάζει παράλογη. Οι ευρωπαϊκές Αρχές δανείζουν χρήματα στην Ελλάδα ώστε η Ελλάδα να ξεπληρώνει τα λεφτά που δανείζεται από εκείνους» συνεχίζει το δημοσίευμα. «Στέλνεις τα χρήματα το αποκαλείς "δάνειο" - τα παίρνεις πίσω το αποκαλείς "τόκο"» σχολίασε ο Στέφαν Ντίο της UBS..."

Jaga είπε...

"Οι απειλές της ημέρας και οι ντόπιοι εμπνευστές τους. Του Στέλιου Κούλογλου" (31/5/2012):

>> http://tvxs.gr/news/omada-tvxs/oi-apeiles-tis-imeras-kai-oi-ntopioi-empneystes-toys-toy-stelioy-koylogloy

"...Σκέφτομαι να καθιερώσουμε μια καθημερινή στήλη,τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, που να έχει τίτλο «οι εκφοβισμοί της ημέρας». Μετά την χθεσινή είδηση-βόμβα του πρακτορείου Reuters έχουμε τώρα εκβιασμό και για το πότε θα μας έρθει η τρόικα..."

Jaga είπε...

"Most Aid to Athens Circles Back to Europe" (29/5/2012):

>> http://www.nytimes.com/2012/05/30/business/global/athens-no-longer-sees-most-of-its-bailout-aid.html?_r=3

Jaga είπε...

"Εξαναγκάστηκαν σε αποχώρηση 21 δημοσιογράφοι του MEGA" (31/5/2012):

>> http://tvxs.gr/news/internet-mme/aytoi-einai-oi-21-dimosiografoi-poy-apoxoroyn-apo-mega

"...Μεταξύ των αποχωρούντων συμπεριλαμβάνονται οι: Μαρία Καρχιλάκη, Θάνος Πασχάλης, Αθηνά Κουφοπάνου, Μαρία Παπουτσάκη, Μαίρη Λαμπαδίτη, Δημήτρης Παπαντωνίου, Μαίρη Ορφανίδη, Ανδρέας Παπαδημητρίου, Σταμάτης Γιαννίσης, Γιώργος Θαναηλάκης, Κώστας Καζακόπουλος, Σταύρος Καπάκος, η Μαργαρίτα Βεργολιά και η Μαριλένα Γεραντώνη. Από την παραγωγή ειδήσεων φεύγει η Νατάσα Κιουτσούκη.

Μετά τη μη ανανέωση της σύμβασης για τη μετάδοση των αγώνων του Champions League έχει αποχωρήσει και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος..."


Τι περίεργο, όλοι οι MEGA-λοσχολιαστές του δελτίου των 8 είναι ευχαριστημένοι και δεν αποχωρεί ούτε ένας;...

Jaga είπε...

"UPDATE 1-Bankia customers pull out over 1 bln euros -report" (17/5/2012):

>> http://www.reuters.com/article/2012/05/17/bankia-idUSL5E8GH0AC20120517

"...Customers of troubled Spanish bank Bankia, nationalized last week, have taken out over 1 billion euros ($1.3 billion) from their accounts over the past week, El Mundo newspaper reported on Thursday..."

Τα παραπάνω είναι με ημερομηνία δύο εβδομάδες πίσω, δηλαδή πριν την άρνηση της ΕΚΤ (ουσιαστικά) να ανακεφαλαιοποιήσει τη Bankia, είτε μέσω του EFSF, είτε μέσω ευρωομολόγων, είτε με οτιδήποτε άλλο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μακελειό με το bank run στις καταθέσεις της τράπεζας εν όψει νεκρικής ακαμψίας.

Θα πρέπει κάποια στιγμή, αυτοί που τώρα σκίζουν τα ρούχα τους ότι "...θα κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε στο ευρώ", να μας πούνε τι σχέδιο έχουν αν στο μεταξύ η ευρωζώνη και η ΕΕ γενικά πάψει να υπάρχει σε 1-2 χρόνια, τουλάχιστον με τη σημερινή τους μορφή.

Τότε είναι που λένε "...κάθεσαι στο παγωτό!"

Jaga είπε...

Μια πραγματικά εξαιρετική ιδέα σχετικά με την "επόμενη μέρα", αν τελικά γίνει το μνημόσυνο του ευρώ και της Ευρωζώνης:

"Keiser Report", ep.295 (30/5/2012):

>> http://rt.com/programs/keiser-report/episode-295-max-keiser/

Στο δεύτερο μέρος τηε εκπομπής, ένας Μεξικανός ζάμπλουτος συμπαθητικός τυπάκος περιγράφει τι σημαίνει για την Ελλάδα η κυκλοφορία διπλού νομίσματος, αλλά χωρίς ευρώ: "δραχμή" και "ασημένιο κέρμα".

Με λίγα λόγια:

- Το πρόβλημα με το ευρώ αυτή τη στιγμή είναι η πολύ στενή και αυστηρή κυκλοφορία του (βλ. δανεισμό), γιατί ο πλούσιος πυρήμας της ΕΕ θέλουν να το διατηρήσουν "σκληρό" και να προστατεύσουν τις οικονομίες τους. Αυτό βάζει τις φτωχές χώρες του νότου σε φτώχεια και εξαθλίωση, καθώς αναγκάζονται να λειτουργούν σε μόνιμο έλλειμμα.

- Η ιδέα του εθνικού νομίσματος λύνει το πρόβλημα της διαθεσιμότητας του χρήματος στην εσωτερική αφορά, όμως λόγω του πληθωρισμού και της υποτίμησης, ουσιαστικά είναι άχρηστο για εισαγωγές/εξαγωγές και για προστασία των αποθεματικών (καταθέσεις στις τράπεζες).

- Η λύση στο πρόβλημα είναι η παράλληλη κυκλοφορία ενός δέυτερου, "σκληρού" εθνικού νομίσματος, το οποίο μάλιστα θα έχει και πραγματική αποθεματική αξία, δηλαδή θα βασίζεται σε πολύτιμο μέταλλο. Ο χρυσός δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί και να κυκλοφορήσει ως νόμισμα σε ευρεία κλίμακα. Αντίθετα, το ασήμι είναι ότι πρέπει, γι' αυτό το λόγο ακριβώς τα πιο κοινά νομίσματα στην αρχαιότητα δεν ήταν χρυσά αλλά ασημένια ή ακόμη πιο "φθηνά".

- Με τα δύο αυτά νομίσματα σε παράλληλη κυκλοφορία, το ευρώ καθίσταται πλέον περιττό, ή τουλάχιστον απαραίτητο μόνο ως εξωτερικό "συνάλλαγμα". Οι καθημερινές συναλλαγές στο εσωτερικό γίνονται στο φθηνό "πληθωριστικό" νόμισμα, δηλαδή κυρίως για συναλλαγές, άρα η επιρροή του πληθωρισμού είναι σχετικά μικρή (αρκεί να "αλλάζει χέρια" γρήγορα).

- Παράλληλα, το "σκληρό" ασημένιο νόμισμα χρησιμοποιείται ως αποθεματικό, δηλαδή για μακροχρόνια τοποθέτηση καταθέσεων, είτε στις τράπεζες (ως εγγύηση, πραγματικό αποθεματικό) είτε κυρίως εκτός τραπεζών, ώστε να μην υπάρχει η αφαίμαξη από το τραπεζικό σύστημα (διαρκής ανάγκη "ανακεφαλαιοποίησης" για να μην καταρρεύσει).

- Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του διπλού αυτού συστήματος είναι η επικύρωσή του από το κράτος. Δηλαδή, το κράτος να πιστοποιεί ως αποδεκτά (για πληρωμή μισθών, αγαθών και φόρων) ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ είδη χρήματος στο εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα, όταν η χρηματιστηριακή αξία στο ασήμι ανεβαίνει, ουσιαστικά "αναβαθμίζονται" τα αποθεματικά όλων, οι οικονομίες του κάθε πολίτη.

- Ουσιαστικά, με τον παραπάνω τρόπο αποσυνδέονται εντελώς ο "αποθεματικός" (σκληρός) και ο "συναλλακτικός" (πληθωριστικός) χαρακτήρας του νομίσματος. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με το ευρώ: οι χώρες του πυρήνα θέλουν το ευρώ "σκληρό", ενώ οι χώρες που ασφυκτιούν στην ύφεση στο νότο θέλουν το ευρώ "πληθωριστικό" (εύκολα διαθέσιμο).

Σημεώστε το όνομα, ο Μεξικανός (Hugo Salinas Price) μπορεί αν μη φοράει σομπρέρο ούτε να είναι αγκαλιά με τεκίλα, αλλά φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι σημαίνει "Alexis Tsipras" και ποιο είναι το πρόβλημα με το ευρώ αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Max Keiser, δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να βρεθούν στην Ελλάδα και να ρίξουν την ιδέα σε αυτούς που πρέπει. Θα έχει πολύ πλάκα να ακούσουμε τίποτα τέτοιο σε λίγες μέρες στα μνημονακά κανάλια, έτσι για να απολαύσουμε τα μούτρα μερικών "έγκυρων" παπαγάλων.

Jaga είπε...

Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι η ιδέα του Hugo Salinas Price δεν είναι κάτι πρωτότυπο ή ανήκουστο.

Έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, σε περιόδους πολέμων ή παγκόσμιας ύφεσης. Στην Ελλάδα της Κατοχής, οι "χρυσές λίρες" ήταν αυτές που φυλάσοσνταν θαμμένες σε τσουκάλια, κρυμμένες μέσα σε στρώματα, μετρημένες μία-μία στο γαμπρό ως προίκα (σταθερή περιουσία).

Υπάρχουν και ακόμα πιο σταθερές αξίες, όπως π.χ. οικόπεδα και σπίτια. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με αυτά, καθώς δεν μπορούν να "κοπούν" και να χρησιμοποιηθούν συναλλακτικά. Την ίδια δυσκολία έχουν και οι χρυσές λίρες, που λόγω της μεγάλης τους αξίας (ως ακριβό και σπάνιο μέταλλο), δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν σε καθημερινές συναλλαγές.

Το ασημένιο ή ακόμα και το χάλκινο νόμισμα αποτελεί την ιδανική λύση, εδώ και χιλιάδες χρόνια σε όλους τους πολιτισμούς: πραγματική παραγωγική και χρηματιστηριακή αξία (ασήμι/χαλκός ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία ηλεκτρονικών), αλλά υαττόχρονα πολύ εύκολα διαθέσιμο ώστε να μπορεί να κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά ως συναλλακτικό νόμισμα.

Συμπέρασμα:
Αν κάποιος βγάλει από την εξίσωση "οικονομική κρίση" το νόμισμα-φούσκα (fiat currency) "euro", που επιπλέον εκδίδεται και κυκλοφορεί από μία και μόνο κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ), τα πράγματα φαίνεται πως μπορούν να αυτο-διορθωθούν λίγο-πολύ από μόνα τους, όπως γινόταν άλλωστε εδώ και αιώνες.

Ανώνυμος είπε...

http://antikleidi.wordpress.com/2012/05/28/credit-suisse-senaria-ekloges/
Γράφημα με τα τρία σενάρια που μπορεί να προκύψουν από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, σύμφωνα με την τελευταία 18σέλιδη έκθεση της Credit Suisse.

Jaga είπε...

"Το κόλπο της Μέρκελ που εκτίναξε στα ύψη το ελληνικό χρέος" (3/5/2012):

>> http://www.badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22506&catid=44&Itemid=73

"...Αν η Ελλάδα αποκήρυσσε το χρέος της, οι απώλειες θα κατανέμονταν μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ευρωζώνης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην ΕΚΤ. Το μερίδιο της Γερμανίας θα ήταν στο 28%, σημειώνουν οι συντάκτες.

Με λίγα λόγια, τα τελευταία δύο χρόνια, μεγάλο μέρος του ρίσκου που βρισκόταν στους ισολογισμούς γερμανικών τραπεζών μεταφέρθηκε στους φορολογούμενους όλης της ευρωζώνης..."

Jaga είπε...

"Kατάργηση μνημονίων, δανειακής σύμβασης, χωρίς καταγγελία. Του Γιώργου Κατρούγκαλου" (4/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/katargisi-mnimonion-daneiakis-symbasis-xoris-kataggelia-toy-giorgoy-katroygkaloy

"...Τα μνημόνια καθ' εαυτά δεν αποτελούν διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς από αυτά δεν απορρέουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ούτε η εφαρμοστική τους νομοθεσία έχει τυπική ισχύ ανώτερη από τον κοινό νόμο..."

Jaga είπε...

"AIG: Δουλέψτε μέχρι τα 80 σας χρόνια!" (4/6/2012):

>> http://www.hbnews.gr/permalink/133313.html

"...Ο κ. Benmosche εκτίμησε ότι η κρίση χρέους στην Ευρώπη καταδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να αποδεχθούν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εργαστούν περισσότερα χρόνια, όσο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomgerg..."

Για να ξαναθυμηθούμε ποια είναι η AIG και πόσο κόστισε το bailout σε χρήματα των φορολογούμενων:

"AIG: Where your money is going":

>> http://money.cnn.com/news/storysupplement/economy/aig/index.html

"...The massive insurance company got $182 billion in bailout money. So far, it has laid out $118 billion..."

Σχετικά με τα bailouts στις ΗΠΑ, που ακόμα τρέχουν από το 2008, στην παρακάτω σελίδα υπάρχει αναλυτικός πίνακας:

"CNNMoney.com's bailout tracker":

>> http://money.cnn.com/news/storysupplement/economy/bailouttracker/

Συμπέρασμα: Σκοπός δεν είναι να πάρουν σύνταξη οι εργαζόμενοι, κι ας πληρώνουν φόρους μέχρι να πεθάνουν. Σημασία έχει να δουλεύουν κιόλας, να μην πάρουν σύνταξη ποτέ. Γιατί έτσι τα bailouts αποδίδουν καλύτερα.

Jaga είπε...

"ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ΦΤΑΙΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ" (4/6/2012):

>> http://tinyurl.com/clh88cw

"...«ζούμε την πρώτη πράξη της εφαρμογής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας της στάσης του οποίου δεν πήραμε 1 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα, με τμήμα του οποίου θα είχε λυθεί αμέσως αυτό το θέμα, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί μας»..."

Ως "στάση ΣΥΡΙΖΑ" ο Λοβέρδος εννοεί απλά ότι τον ψήφισαν σχεδόν 17% των ψηφοφόρων, οπότε δικαιολογείτο ότι οι εταίροι μας παρακράτησαν το 1 από τα 5,2 δις της δόσης του Ιουνίου, πληρώνοντας ουσιαστικά μονάχα τα δικά τους δανεικά και εκβιάζοντας τους άρρωστους Έλληνες για τα υπόλοιπα.

Δείτε τώρα τι είχε πει η υπουργάρα όταν ήταν στα ντουζένια του πριν μερικούς μήνες (ασφαλιστικό):

"Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας! Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους..."

>> http://www.youtube.com/watch?v=NQsCI_wZtl0

Jaga είπε...

"Στέφανος Μάνος: Καλύτερα να νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ παρά η ΝΔ" (4/6/2012):

>> http://tinyurl.com/7cx2a3c

"...«Στις εκλογές αναιμική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σαφής ήττα της ΝΔ κι ενίσχυση των φιλελεύθερων σχηματισμών η ευτυχέστερη εξέλιξη»..."

Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ακόμα και ο Στέφανος (και ο Τζήμερος;) προτιμούν ΣΥΡΙΖΑ. Που θα φτάσει αυτή η αριστερή λαίλαπα;...

Jaga είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Jaga είπε...

ΑΠό γκάφα σε γκάφα φαίνεται να πηγαίνει η κυρία του ΔΝΤ. Αφού έγινε ρόμπα ξεκούμπωτη με τη ρατσιστική αναφορά της εναντίον των Ελλήνων και των "παιδιών του Νίγηρα", τώρα φέρνει τη Λετονία σαν το μοντέλο επιτυχίας του ΔΝΤ:

"Κ. Λαγκάρντ: Η Ελλάδα να πάρει μαθήματα από τη Λετονία" (5/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/lagkarnt-i-ellada-na-parei-mathimata-apo-ti-letonia

"...Παράδειγμα θεωρεί το επιτυχημένο, όπως το χαρακτηρίζει, πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet, καλεί την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται σε οικονομική κρίση να το μιμηθούν..."

Το ΔΝΤ έβαλε μπότα στη Λετονία το Δεκέμβριο του 2008, όταν η χώρα άρχισε να κατρακυλά οικονομικά στην άβυσσο. Η "βοήθεια" από την ΕΕ και το ΔΝΤ όχι μόνο δεν φρέναρε την πτώση, αλλά την επιτάχυνε δραματικά:

"Latvia GDP Annual Growth Rate":
>> http://www.tradingeconomics.com/latvia/gdp-growth-annual

Μέσα σε δύο χρόνια (2008-2010) η χώρα είδε την ύφεση να κατρακυλά 18% στο πρώτο τρίμη του 2009 και την ανεργία να πιάνει ταβάνι στο 22%, υψηλότερο ακόμα και από την Ισπανία τότε.

Παρόλα αυτά, το ΔΝΤ και η ΕΕ επέμεναν στα αυστηρά μέτρα λιτότητας, αντίθετα με τις αντιδράσεις του κόσμου, και τον Απρίλιο του 2009 η κυβέρνηση "συνεργασίας" μόλις που κατάφερε να περάσει νέα μέτρα ακόμα πιο αυστηρών περικοπών και λιτότητας.

"Latvia votes on IMF rescue loan" (21/1/2010):
>> http://news.bbc.co.uk/2/hi/8472608.stm

Jaga είπε...

Σας θυμίζουν τίποτα τα παραπάνω σχετικά με τη Λετονία και τη δράση του ΔΝΤ εκεί;

Στο "ιδανικό παράδειγμα" της ασπρομαλλούσας κυρίας του ΔΝΤ, η αντίστοιχη τρόικα εκεί εκβίαζε και χειραγωγούσε την πολιτική ηγεσία και τον κόσμο για δύο και πλέον χρόνια, απειλώντας ότι δεν θα δώσει την "επόμενη δόση".

Σήμερα, το "επιτυχημένο πειραματόζωο" των 2,2 εκατ. κατοίκων της χώρας συνολικά (λιγότεροι από τη μισή Αττική), έχουν ονομαστικό ετήσιο εισόδημα $12,671 ενώ στην Ελλάδα είναι $27,073.

Με άλλα λόγια, μετά την "επιτυχή έκβαση" του προγράμματος εκεί, οι κάτοικοι ζούνε με το 46,8% του αντίστοιχου Έλληνα. Αν τα 700 φαίνονταν πολλά στους τροικανούς, υπολογίζουν το όριο "επιτυχίας" στα 328 ευρώ.

Για να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει "πρόγραμμα προσαρμογής". Σήμερα είμαστε λίγο πάνω από τα 450 ευρώ και ήδη πεθαίνουν καρκινοπαθείς στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης φαρμάκων.

Jaga είπε...

Θλιβερή διαφήμιση της ΝΔ για τις εκλογές, μακράν μία από τις πιο απαράδεκτες στιγμές all-time-low για πολιτικό κόμμα στην ΕΕ:

>> https://www.youtube.com/watch?v=cmMCoaqAGn4

Ελπίζω να είναι περήφανοι για το δημιούργημά τους.

Και επίσης να προλάβουν να αντέξει μέχρι τις εκλογές στις 17 Ιούνη, γιατί μέχρι τότε παίζεται η Ισπανία να μη βρίσκεται ούτε αυτή στον πίνακα του σχολείου.

Jaga είπε...

Από το σημερινό ενημερωτικό του ΕΒΕΑ (6/6/2012), δείχνει πόσο "επιτυχία" περάσαμε 2,5 χρόνια τώρα με τη συνταγή της τρόικας:

* 1,727 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – 6,279 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στα 1,727 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012...Συμπεριλαμβανομένων των τόκων ύψους 7,419 δισ. ευρώ το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 9,146 δισ. ευρώ, έναντι 7,35 δισ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2011. Παράλληλα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους αυξήθηκαν οριακά και ανήλθαν στο ποσό των 6,279 δισ. ευρώ.

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΑΕΕ

Τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται το ΙΚΑ...ζητείται 1,403 δισ. ευρώ για να πληρωθούν κανονικά οι συντάξεις έως το τέλος του 2012. Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται και ο ΟΑΕΕ...

Jaga είπε...

"Στο 6,5% η ύφεση το α' τρίμηνο του 2012" (8/6/2012):

>> http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=152177&catID=2


"Κατά 4,4% αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις γερμανικές τράπεζες" (8/6/2012):

>> http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=152175&catID=4


Δηλαδή μετατροπή του δικού μας -6,5% σε +4,4% στον κουμπαρά των Γερμανών.

Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί φορολογούμενοι "χάνουν χρήματα" από τα δικά μας χάλια.

Jaga είπε...

"Ο Κάμερον για τις υποκλοπές" (8/6/2012):

>> http://www.enikos.gr/international/51134,O_Kameron_gia_tis_ypoklopes.html

"...Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον θα καταθέσει την Πέμπτη...στενές σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε ορισμένα στελέχη του ομίλου Μέρντοκ και του Κάμερον..."

Δηλαδή εμείς τώρα πρέπει να εμπιστευτούμε τον συγκεκριμένο κύριο όταν μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες για να παραμείνουμε στο ευρώ;

Jaga είπε...

"Γρηγόρης Ψαριανός: «Νόμος είναι το δίκιο. Τελεία»" (9/6/2012):

>> http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19476%3A--l----r&catid=102%3A2011-11-22-16-27-25&Itemid=157

Συμφωνεί με όλους, ακόμα και με το Μητσοτάκη για την ονομάσία των Σκοπίων. Διαφωνεί σε όλα, μετά βδελυγμίας, μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ.

Τι κόμμα είπαμε ότι είναι ο Ψαριανός;...

Jaga είπε...

Η δήλωση της ημέρας, την έκανε την Τετάρτη αλλά σήμερα την είδα live και δεν πίστευα ότι μιλούσε σοβαρά.

Βουβουζέλος (φυσικά):

"...Αυτοί που έφεραν την κρίση δεν θα φέρουν τη λύση..."

Μη μπερδεύεστε, τον ΣΥΡΙΖΑ εννοούσε. Μπορεί και ολίγη ΝΔ, δεν είναι σαφές.

Η πλήρης δήλωση (6/6/2012):

>> http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4727489

"...«Ούτε η τυφλή καταγγελία οδηγεί πουθενά, ούτε η δεξιά παροχολογία οδηγεί πουθενά, αυτοί που έφεραν την κρίση δεν θα φέρουν τη λύση»..."

Μπορεί στα Κινέζικα να βγάζει πιο λογικό νόημα, δεν ξέρω.

Jaga είπε...

"Ο Φαήλος Κρανιδιώτης μιλά στο ΕΔΩ ΣΥΝΤΑΓΜΑ webtv" (4/11/2011):

>> http://www.youtube.com/watch?v=o7v-qiM3nk4

Ο Φαήλος, δεξί χέρι του Σαμαρά εδώ και πολλούς μήνες, στις 4 του περασμένου Νοεμβρίου, μιλά (στο 7':00"+) για την "απίθανη πιθανότητα" συγκυβέρνησης, ενώ εξηγεί ότι η κεντρική θέση του κόμματος είναι οι άμεσες εκλογές.

Δίπλα του, ο Ιφικράτη Αμυράς, ο οποίος από εχθές παρουσιάζεται από τη ΝΔ λίγο-πολύ ως τρομοκράτης μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που παρακινεί σε ένοπλο αγώνα.

Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τη διαφορά του να κάνεις εκλογές εν μέσω 5-6 αμιγώς κομματικών ΜΜΕ και της σημερινής πραγματικότητας του διαδικτύου που "δεν ξεχνά" με τίποτα.

Jaga είπε...

Welcome to the club:

"«Ελαφρύ» Μνημόνιο για την Ισπανία, νίκη του ευρώ λέει ο Ραχόι" (10/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/kosmos/elafry-lite-mnimonio-gia-tin-ispania

"...Τα χρήματα θα χορηγηθούν στο ισπανικό ταμείο ενίσχυσης των τραπεζών (FROB) το οποίο με τη σειρά του θα τα διοχετεύσει σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Η ισπανική κυβέρνηση θα έχει την πλήρη ευθύνη και θα υπογράψει μνημόνιο κατανόησης..."

Και ενώ η Ισπανία μπαίνει σε πιο "χαλαρό" μνημόνιο από εμάς, οι αμετανόητοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να κάνουν και δηλώσεις αυτο-επιβεβαίωσης:

"Γ. Παπανδρέου: «Έκανα ό,τι μπορούσα για τη σωτηρία της χώρας»" (10/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ekloges-2012-enimerosi/g-papandreoy-ekana-oti-mporoysa-gia-ti-sotiria-tis-xoras

Jaga είπε...

"Ζαν Κλοντ Γιούνκερ: «Δεν έχω δει κανέναν Έλληνα πλούσιο να κλαίει»" (10/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/zan-klont-gioynker-den-exo-dei-kanenan-ellina-ploysio-na-klaiei

"...«Έχω δει ασθενέστερους Έλληνες να κλαίνε, δεν έχω δει κανέναν πλούσιο, κανέναν εφοπλιστή να κλαίει»...
...«ίσως πιέσαμε την Ελλάδα να επιταχύνει τις προσπάθειές της»..."


Δηλαδή τώρα θα μας επιστρέψουν πίσω λεφτά, από αυτά που λείπουν από τα ταμεία και τα νοσοκομεία;
Μπααα....

"«Φερθήκαμε στους Έλληνες ρατσιστικά» λένε οι Ολλανδοί οικονομολόγοι" (10/6/2012):

>> http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ferthikame-stoys-ellines-ratsistika-lene-oi-ollandoi-oikonomologoi

"...«Τους Έλληνες τους απορρίψαμε αμέσως με έναν ρατσιστικό τρόπο ως ένα μάτσο τεμπέληδες», είναι εν ολίγοις το συμπέρασμα από τη συζήτηση των δύο γνωστών Ολλανδών οικονομολόγων Arjo Klamer και του Sylvester Eijffinger που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Financieele Dagblad»..."

Τη στιγμή που κάποιοι φανατικοί μνημονιακοί εθνοσωτήρες εδώ συνεχίζουν να βρίζουν και να φτύνουν το σύνολο των Ελλήνων, ολόκληρη η Ευρώπη βλέπει πλέον αυτό που ξέραμε από την αρχή.

Ο Γιούνκερ, ερωτώμενος από δημοσιογράφο αν μέχρι το τέλος του χρόνου οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα θα μπορούν να χρησιμοποιούν ευρώ, απάντησε με ένα ξερό εμφατικό "ΝΑΙ".

Σε λίγο οι μόνοι που θα σκίζουν τα ρούχα τους για την άμεση έξοδό μας από το ευρώ θα είναι οι Σαμαρο-Κουβέληδες (τον Βουβουζέλο δεν τον αναφέρω, έχει πιο σοβαρά πράγματα να κάνει, ασχολείται εμ το κόμμα).

Jaga είπε...

Με το τρικ του FROB, το EFSF και το ESM "δανείζουν" σχεδόν κατευθείαν στις ισπανικές τράπεζες χρήματα Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό δηλαδή που ήθελαν να πετύχουν εξ' αρχής. Και φυσικά οι εγγυήσεις αποπληρωμής είναι κρατικές. Εξ' ου και το πιο χαλαρό "μνημόνιο κατανόησης". Μόλις σε 6-12 μήνες οι τράπεζες θα έχουν ξαναπατώσει, θα σφίξει ο κορσές.

Αποχαιρετήστε την ΕΕ, καλωσωρίστε την ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση).

Jaga είπε...

"Π. Ψωμιάδης: ΝΔ και Χρυσή Αυγή, αδελφές παρατάξεις" (10/6/2012):

>> http://www.skai.gr/news/politics/article/205136/p-psomiadis-nd-kai-hrusi-augi-adelfes-parataxeis-/

"...Σημείωσε ακόμη πως ο ίδιος βρίσκεται σε συνομιλίες με στελέχη της Χρυσής Αυγής προκειμένου να προσχωρήσουν στη Νέα Δημοκρατία...

...Απαντώντας η διοικούσα επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη κάνει λόγο για διαστρέβλωση των λόγων του κ. Ψωμιάδη και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για δικτατορία αριστερού τύπου..."


Δηλαδή όταν ο υπεύθυνος προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ κάνει δηλώσεις που προκαλούν, φταίει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιο λογικό;

Jaga είπε...

"Ο Αντ. Σαμαράς απαντά στα διλλήματα περί χρεωκοπίας" (28/6/2011):
(...δηλαδή στον εαυτό του!)

>> http://www.youtube.com/watch?v=00uWTjcUxFg

"...Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάϊο: Μνημόνιο ή Χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το Μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία.

Και το Μεσοπρόθεσμο δεν θα την αποτρέψει. Θα μας βυθίσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά.

Κάποιοι μας απείλησαν και με διλήμματα του τύπου: Μεσοπρόθεσμο ή τανκς!

Κάποιοι άλλοι, πριν ένα μήνα, είχαν απειλήσει: Μεσοπρόθεσμο ή δραχμή!

Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Η οποία δεν πείθει κανένα. Απλώς δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την Οικονομία.

Κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το μόνο δυστυχώς που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες.

Όμως, ο Ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται πια. Απλώς η αγορά κακοποιείται. Ας το καταλάβουν και ας σταματήσουν, επιτέλους, αυτά τα πυροτεχνήματα ανευθυνότητας..."


Α ρε Αντώνη, αν δεν ήσουν τόσο κωλοτούμπας, σήμερα θα ήσουνα ή κυβέρνηση ή ΣΥΡΙΖΑ!

Jaga είπε...

Σήμερα η Γερμανία δανείστηκε 4 δις ευρώ σε 6μηνα ομόλογα, με επιτόκιο 0,007%.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία διαπραγματεύεται το δικό της επιτόκιο δανεισμού των 100 δις ευρώ από EFSF/ESM μεταξύ 3-4%.

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ποιος κερδίζει από αυτή την καταστροφική "συνταγή".

Jaga είπε...

"Greece: austerity party gains from fear of the unknown" (10/6/2012):

>> http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/10/greece-austerity-euro-extremism-poll

"...All her life Andromahi Constantinidou, 60, has been a committed leftist.
..."I will make a pact with the devil to save Greece. I will vote for New Democracy,"...
..."Even though I consider New Democracy to be responsible for so much of the corruption and cronyism that got us into this mess, even though I think Antonis Samaras is its worst leader ever, and even though my heart is still with Pasok I will vote for the conservatives," confided the pensioner...
..."My mother, who is 90 this year and has voted for the left all her life says she will do the same...

..."If you can believe it I am going to vote for Samaras," admitted a former minister in the recent Pasok government lead by George Papandreou. "Syriza will take us back to the drachma..."


Συνεπώς βρήκαμε τρεις αντιπροσωπευτικούς ψηφοφόρους του Antonis: μια τρομοκρατημένη κυρούλα 60 χρονών, πρώην φανατική ΠΑΣΟΚατζού, η μαμά της 90 χρονών, και ένας πρώην βουλευτής του George που κατά τα άλλα παραμένει ανώνυμος.

Όποιος νέος σκέφτεται ακόμα να μην ψηφίσει τίποτα και να πάει για μπάνια την επόμενη Κυριακή, ας το ξανασκεφτεί. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ταχθεί εναντίον του δικού του μέλλοντος.

Jaga είπε...

"Hurried Spanish banking bailout fails to calm market nerves" (11/6/2012):

>> http://www.guardian.co.uk/business/2012/jun/11/spanish-banking-bailout-market-nerves?intcmp=239

Ο "θρίαμβος" του Ραχόι (του Ισπανού Antonis) δεν κράτησε ούτε 24 ώρες. Αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και του μνημονίου light των Ισπανών, κατέρρευσαν όλα τα χρηματιστήρια παγκοσμίως.

Τελικά μόνο οι εξωγήινου μπορούν να μας κάνουν bailout τον πλανήτη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να "ηρεμήσουν οι αγορές".

Jaga είπε...

"Μηνυτήρια αναφορά από ΕΒΕΑ και ΕΕΑ κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για το κούρεμα των ομολόγων" (13/6/2012):

>> http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231200270

Δεν μπορεί, και αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι, στο "λόμπι της δραχμής"...

Jaga είπε...

"Κ. Μητσοτάκης: Γελοίο το δίλημμα Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ" (13/6/2012):

>> http://www.skai.gr/news/politics/article/205417/k-mitsotakis-geloio-to-dilimma-mnimonio-i-suriza/

"...Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμα ότι «τώρα που τελείωσαν τα δανεικά, πρέπει να ζήσουμε με τα λεφτά που έχουμε και να πέσει το βιοτικό επίπεδο του λαού»..."

Το βίντεο με ολόκληρη τη συνέντευξη, όπου στο 11:00" ο επίτιμος λέει όλο χαρά πως η μείωση του βιοτικού επιπέδου με σταθερό νόμισμα είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως πείραμα.

Αμέσως μετά, η Κοσιώνη λέει για τη μείωση του βιοτικού επιπέδου "..μα αυτό έχει συμβεί ήδη", για να λάβει την απάντηση "...Μέχρι ενός σημείου, μέχρι ενός σημείου".

Το καταλάβατε ή πρέπει να βγάλει και τους κυνόδοντες στην κάμερα;

Jaga είπε...

ΑΠό το σημερινή ενημερωτικό δελτίο του ΕΒΕΑ (13/6/2012):

>> http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_Announcements/tabid/441/ItemID/3177/View/Details/language/el-GR/Default.aspx

---
ΣΤΑ 10,88 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 5ΜΗΝΟ

Διευρυμένο εμφανίζεται σε ετήσια βάση, στα 10,88 δισ. ευρώ έναντι 10,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο πεντάμηνο, κυρίως εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης, αλλά και της υστέρησης των φορολογικών εσόδων. Ωστόσο, βάσει των αναθεωρημένων στόχων για το έλλειμμα, αυτοί επιτυγχάνονται. Βελτιωμένη εικόνα έναντι των στόχων εμφανίζει και το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφούμενο σε 2,356 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,234 δισ. ευρώ. Αντίθετα, εκτροχιασμό εμφανίζουν τα έσοδα, παρουσιάζοντας έναντι των στόχων απόκλιση 666 εκατ. ευρώ, λόγω της βαθιάς ύφεσης που πλήττει την κατανάλωση και κατ' επέκταση τα έσοδα από φόρους πχ από ΦΠΑ, αλλά και της καθυστέρησης για προεκλογικούς λόγους της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτσι, ενώ θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί 18,834 δισ. ευρώ, έχουν μπει στα ταμεία 18,268 δισ. ευρώ.
---

Πως γίνεται το έλλειμμα να είναι μειωμένο ως προς την πρόβλεψη, ενώ τα έσοδα λιγότερα από τα προβλεπόμενα;

Ένας και μόνο τρόπος υπάρχει: Έχουν σταματήσει σχεδόν εντελώς οι πληρωμές του δημοσίου προς τρίτους. Από γάζες και φάρμακα στα νοσοκομεία, μέχρι επιστροφές ΦΠΑ.

Έτσι ακριβώς θα πάει το παραμύθι μέχρι το Δεκέμβριο, όπου η νέα κυβέρνηση (μάλλον με τη ΝΔ πρώτο κόμμα) θα εμφανίσει οριακή βελτίωση στα νούμερα, "απόδειξη" ότι τα πάει καλά.

Δηλαδή δώσε σανό στα πρόβατα να μη βελάζουν.

Jaga είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Jaga είπε...

"Goldman Sachs: Τρία σενάρια για την Ελλάδα" (13/6/2012):

>> http://marketbeast.gr/?p=28761

"...H Goldman Sachs προβλέπει νέα κλιμάκωση στη σημερινή της έκθεση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα...

...η τρόικα θα μπορούσε -σε μια πιο ήπια εκδοχή- να διακόψει τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς ελλείμματος.

...Η δεύτερη επιλογή είναι η ώθηση της Ελλάδας προς μια «αργή έξοδο». Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα σταματήσουν να χρηματοδοτούν την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους...

...Το τρίτο – και λιγότερο πιθανό- σενάριο είναι να οδηγηθεί η χώρα σε ταχεία έξοδο από τη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα συνέβαινε εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνούνταν τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών...

...Ωστόσο, η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι δεν είναι πιθανό η νέα κυβέρνηση που ενδεχομένως αναδείξουν οι προσεχείς εκλογές να επιδιώξει το ακραίο σενάριο της άμεσης εξόδου της από τη νομισματική ένωση..."

Jaga είπε...

"«Συμπονά» αλλά ζητά μείωση κατώτατου μισθού στην Ελλάδα ο Σόιμπλε" (13/6/2012):

>> http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=93660

"...«Δεν ήταν εύκολη η περικοπή του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, όταν σκέφτεται κανείς όλους αυτούς του ιδιοκτήτες γιοτ», λέει και προσθέτει ότι, όμως, ήταν αναπόφευκτη: «Εάν η χώρα θέλει να ξαναγίνει ανταγωνιστική, (ο κατώτατος μισθός) πρέπει να μειωθεί»..."

Για αυτό θα απαντήσει κανείς; Θα μάθουμε τελικά τι σχεδιάζει ο κάθε "καταλληλότερος" για την επόμενη μέρα ή θα συνεχίσουμε με τις τρομολαγνικές αθλιότητες περί δραχμής;

Jaga είπε...

Για όσους ξεχνάνε εύκολα:

"Άλμα της ανεργίας στο 14,8%" (Μάρτιος 2011):

>> http://www.skai.gr/news/finance/article/164681/sto-148-anilthe-i-anergia/

"Σόιμπλε: Καταστροφή για το ευρώ η χρεοκοπία της Ελλάδας" (Μάιος 2010):

>> http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=28465149

"Οργανωμένη χρεοκοπία προτείνει ο Σόιμπλε" (Μάιος 2010):

>> http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=17508

Με αυτούς θα πάει να "διαπραγματευτεί" ο Antonis Από Δευτέρα.

Jaga είπε...

"Πάρε - δώσε το 1 δισ. ευρώ της οφειλής της Τρόικας από τη δόση του Ιουνίου" (14/6/2012):

>> http://tinyurl.com/bl59ucm

"...Η συνεισφορά της Ελλάδας ως προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που σύντομα θα αντικατασταθεί από τον μόνιμο Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ανέρχεται κοντά στα 950 εκατ. ευρώ με 1 δις. ευρώ...

...Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα από την στιγμή που θα πρέπει να καλύψει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεχάσει το ποσό του 1 δις. ευρώ που περίμενε από την Τρόικα...

...Το 1 δις. ευρώ θα το έπαιρνε εν ευθέτω χρόνο η Ελλάδα, αφού οι πολιτικές εξελίξεις έθεσαν την χώρα σε κατάσταση «ομηρίας» μπλοκάροντας την χρηματοδότηση από τον μηχανισμό που στήθηκε για την χώρα μας..."


Ευτυχώς που έρχεται ο Antonis και στα 3 δις θα πάρει το 1 δώρο, λόγω της προϋπηρεσίας του στις πιτσαρίες.

Καταλάβατε τώρα γιατί δεν έχουν (ούτε θα έχουν) λεφτά τα ταμεία για φάρμακα;

Jaga είπε...

"Biderman & Santschi On 'Why Germany Should Leave The Euro'" (13/6/2012):

>> http://www.zerohedge.com/news/biderman-santschi-why-germany-should-leave-euro

"...The imbalances are so great right now that the only practical solution David sees is to breakup the Euro-zone, and simply put the best way to achieve a break up would be for Germany to leave voluntarily - establishing a strong currency and in turn saving itself financially..."

Jaga είπε...

Στο 22,6% η ανεργία στο 1ο τρίμηνο του 2012.

Στο 7% τα επιτόκια δανεισμού της Ισπανίας σήμερα.

Ευτυχώς έρχεται ο Antonis.

Jaga είπε...

Παράδειγμα πολιτικής κατρακύλας, όχι μόνο του Antonis αλλά όλου του σκηνικού συνολικά, είναι το ότι έγινε μάγκας ακόμα και ο Καμένος, διαβάζοντας κατά λέξη τις δηλώσεις του τότε αντιμνημονιακού αρχηγού της ΝΔ, που έλεγε ότι το δίλημμα ευρώ-δραχμή είναι καθαρή μιντιακή τρομοκρατία.

Πάντως ο Καμένος είπε και μια πραγματικά δική του, αλλά όχι πρωτότυπη, ιδέα για τη δυνατότητα κυκλοφορίας "εγγυημένων επιταγών" ειδικού χρώματος και συγκεκριμένης οροφής, από κάθε επιχείρηση. Αφού δεν μπορούμε προς το παρόν να κόψουμε χρήμα, θα δημιουργήσουμε εικονικό, σε μικρή έκταση, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στις καθημερινές συναλλαγές. Είναι ακριβώς η ιδέα των "greenbacks" του Lincoln και που δούλεψε πολύ καλά στον εμφύλιο στις ΗΠΑ, μέχρι που ήρθαν οι τραπεζίτες και τον έβγαλαν από τη μέση, αυτόν και τις ιδέες του.

>> http://en.wikipedia.org/wiki/Greenback_%28money%29

Jaga είπε...

"ΒΟΜΒΑ ΣΟΙΜΠΛΕ: 'ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ!'" (14/6/2012):

>> http://parapona-rodou.blogspot.com/2012/06/blog-post_5734.html

"...Την πεποίθηση ότι το ευρώ δεν κινδυνεύει, οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών στη Ελλάδα, εξέφρασε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε... σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό STERN και θα δημοσιευθεί στην έκδοση της Πέμπτης, 14 Ιουνίου..."

Jaga είπε...

Στην παραπάνω δήλωση του Σόιμπλε:

>> http://thezocalo.blogspot.com/2012/05/realistic-flowchart-for-greece-after.html?showComment=1339592104887#c7966871199703687788

υπάρχει και ένα πολύ πιο ενδιαφέρον απόσπασμα, αν ισχύει φυσικά (το original το βρήκα μόνο στα Γερμανικά):

>> http://parapona-rodou.blogspot.com/2012/06/blog-post_5734.html

"...Την πεποίθηση ότι το ευρώ δεν κινδυνεύει, οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών στη Ελλάδα, εξέφρασε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε... σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό STERN και θα δημοσιευθεί στην έκδοση της Πέμπτης, 14 Ιουνίου..."

Για ένα περίεργο(...) λόγο, το παραπάνω έχει παραλειφθεί εντελώς από κάθε αναπαραγωγή του δημοσιεύματος, προς το παρόν τουλάχιστον. Αν κάποιος ξέρει Γερμανικά, νομίζω μπορεί εύκολα να το επιβεβαιώσει.

Επίσης, ο Σόιμπλε λέει στην ίδια συνέντευξη:

>> http://www.dw.de/dw/article/0,,16018986,00.html

"...Germany profited from the single euro currency like no other nation in the 17-member bloc. He advised potential investors to keep banking on the currency despite the current market turmoil..."

Λες και το κάνει επίτηδες, για να κάνει ρόμπα από τώρα τους επόμενους "διαπραγματευτές" των μνημονίων.

Jaga είπε...

Ο Βαρουφάκης εξηγεί στο bog του πως ακριβώς η ΕΚΤ κέρδισε από το πρόσφατο πακετάκι των 4,2 δις νέα δανεικά προς την Ελλάδα, ενώ η Φινλανδία έλαβε σε ρευστό 311 εκατ. ευρώ ως εγγύηση, όπως είχε ζητήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο:

"Solidarity Euro-Style: Finnish loans, ECB bond purchases, EFSF tough love and assorted horror stories from the postmodern Euro-Workhouse" (7/6/2012):

>> http://yanisvaroufakis.eu/2012/06/07/solidarity-euro-style-finnish-loans-ecb-bond-purchases-efsf-tough-love-and-assorted-horror-stories-from-the-postmodern-euro-workhouse/

"...As I wrote in a Le Monde article recently, the bankrupt Greek state was recently forced, by the troika, to borrow 4.2 billion from the EFSF so as immediately to pass it on to the European Central Bank (ECB) so as to redeem Greek government bonds that the ECB had previously purchased in a failed attempt to shore up their price. This new loan boosted Greece’s debt substantially but netted the ECB a profit of around 840 million (courtesy of the 20% discount at which the ECB had purchased these bonds)...

...When the 2nd Greek ‘bailout’ was agreed, you may recall that the Finnish government asked for guarantees, for collateral, that would reduce its exposure to Greece. The Greek government conceded, promising collateral of 925 million in value. One might have expected that the said collateral would come in the form of some assets (e.g. Greek government owned real estate). But no! Helsinki would have none of that. Instead, they demanded… cash! And cash they received. Last month, in May 2012, Athens wired 311 million to the Helsinki government, as a first installment..."


Το λινκ με το παραπάνω "καταθετήριο" προς Ελσίνκι, όπως δημοσιεύτηκε εκεί, αλλά ποτέ εδώ στην Ελλάδα:

"Greece Pays Finland Collateral Money" (3/5/2012):

>> http://www.helsinkitimes.fi/news/index.php/world-int/world-news/finland-in-the-world-press/2113-greece-pays-finland-collateral-money

Σχετικά με τα παραπάνω, η συνέντευξη του Βαρουφάκη στο Keiser Report (14/6/2012, ep.301):

>> http://rt.com/programs/keiser-report/episode-301-mah-keiser/

Jaga είπε...

Όποιος νόμιζε ότι η προηγούμενη συνέντευξη του Βουβουζέλου στο enikos.gr ήταν το απόλυτο φιάσκο για τον ίδιο, δείτε και το παρακάτω:

"ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ουρλιάζει και είναι εκτός εαυτού !" (14/6/2012):

>> http://www.youtube.com/watch?v=kmkTvrOzCzc

Ο πρόθυμος εθνοσωτήρας και υπουργός ενάμισυ μνημονίου, εκτός εαυτού (στην κυριολεξία), γαυγίζει χωρίς φίμωτρο.

Αυτό ήταν και το κύκνειο άσμα, η ταφόπλακα για το πρώην ΠΑΣΟΚ.

Για την ιστορία, η ερώτηση που προκάλεσε αυτή την κατάντια ήταν το πως μπορεί ο ίδιος να "διαπραγματευτεί" οτιδήποτε τη στιγμή που υπάρχει η (ακόμα κρυμμένη) κατάθεση Χριστοφοράκου στη Γερμανία.

Jaga είπε...

Για να μην αδικήσουμε και τον έτερο "διαπραγματευτή", ορίστε τι έλεγε ακριβώς πριν ένα χρόνο, για τα εκβιαστικά διλήμματα και την έξοδο από το ευρώ:

"Ο κ. Σαμαράς καταρρίπτει...τον εαυτό του" (26/6/2011):

>> http://konserbokoyti.blogspot.gr/2012/06/blog-post_3683.html

>> http://www.youtube.com/watch?v=00uWTjcUxFg

"...Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι Μεσοπρόθεσμο ή Χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάϊο: Μνημόνιο ή Χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το Μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία.

Και το Μεσοπρόθεσμο δεν θα την αποτρέψει. Θα μας βυθίσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά.

Κάποιοι μας απείλησαν και με διλήμματα του τύπου: Μεσοπρόθεσμο ή… τανκς!

Κάποιοι άλλοι, πριν ένα μήνα, είχαν απειλήσει: Μεσοπρόθεσμο ή δραχμή!

Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Η οποία δεν πείθει κανένα. Απλώς δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την Οικονομία.


Κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το μόνο δυστυχώς που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες.

Όμως, ο Ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται πια.

Απλώς η αγορά κακοποιείται. Ας το καταλάβουν και ας σταματήσουν, επιτέλους, αυτά τα πυροτεχνήματα ανευθυνότητας!..."


Τα είπες όλα Antonis. Τέλος.

Jaga είπε...

Τη στιγμή που το Γερμανικό FT ρποτρέπει ανοικτά τους ΈΛληνες ψηφοφόρους να "γυρίσουν την πλάτη στο δημαγωγό" και να ψηφίσουν "ΝΔ για κυβέρνηση Σαμαρά", οι NYT μιλάνε πλέον και αυτοί ανοικτά για λεηλασία της Ελλάδας από τους εταίρους μας:

"Σοκ από New York Times: 'Ετσι λεηλατούν την Ελλάδα η τρόϊκα και οι τραπεζίτες'..." (15/6/2012):

>> http://alithinapsemata.gr/greece/greece-news/greece-economy/3475-leilasia-elladas-nyt.html

"...«Τη στιγμή που η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση είναι αβέβαιη, η Ελλάδα συνεχίζει να λαμβάνει δισεκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη βοήθεια από μία αποκαλούμενη τρόικα δανειστών που επιβλέπει τη διάσωσή της. Αλλά σχεδόν καθόλου από αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να πληρώσει για ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, διοχετεύονται κατευθείαν πίσω στη τσέπη της τρόικα» αναφέρει το άρθρο..."

Λίγο αργά δεν μας θυμηθήκατε ρε συντρόφια; Εσείς δεν γράφατε στο 2010 ότι είμαστε ο πάτος του πάτου και αξίζουμε αυτά που παθαίνουμε από το ΔΝΤ;

Jaga είπε...

"Προβοκάτσια Μάνου για ψαλίδισμα της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις" (15/6/2012):

>> http://www.protothema.gr/ekloges/article/?aid=204535

"...Πρωτοφανής πολιτική προβοκάτσια από τον Στέφανο Μάνο! Δύο ημέρες πριν τις εκλογές, ο πρόεδρος της ΔΡΑΣΗΣ που συνεργάζεται με την Δημιουργία Ξανά του Θάνου Τζήμερου, με επιστολή του, μέσω mail, παρακινεί τους παραλήπτες να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, καθώς το προβάδισμά της είναι μεγάλο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει ο φόβος εκλογής του Αλέξη Τσίπρα!

Μάλιστα, ο κ. Μάνος κάνει λόγο για προβάδισμα 4-5 μονάδων, παραβιάζοντας κατάφωρα και την εκλογική νομοθεσία, καθώς πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο που αναφέρεται σε στοιχεία δημοσκοπήσεων όχι κατ’ ιδίαν αλλά σε ομαδική επιστολή..."

Jaga είπε...

"Γερμανικοί «FT»: Αντισταθείτε στον δημαγωγό Τσίπρα - Ψηφίστε ΝΔ" (15/6/2012):

>> http://www.tovima.gr/afieromata/elections2012/article/?aid=462482&h1=true

"...Το άρθρο που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Αντισταθείτε στον δημαγωγό» και κεντρική φωτογραφία από προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ...

...«Μην εμπιστεύεστε τις υποσχέσεις τους, ότι δηλαδή είναι δυνατή η χωρίς συνέπειες καταγγελία όλων των συμφωνιών. Η χώρα σας έχει επιτέλους ανάγκη από ένα κράτος που λειτουργεί. Για την ομαλή διακυβέρνησή της συνιστούμε τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που κάνουμε με βαριά καρδιά» αναφέρει το άρθρο, λέγοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία άσκησε επί δεκαετίες λάθος πολιτική και είναι συνυπεύθυνη για τη σημερινή μιζέρια»...

...Δ. Παπαδημούλης: «Μένει μόνο να έρθει η Μέρκελ να μοιράζει υλικό της ΝΔ»..."

Jaga είπε...

"Bild: «Σταματάμε να πληρώνουμε»" (16/6/2012):

>> http://www.enikos.gr/ekloges-2012/53356,Bild:_%C2%ABStamatame_na_plhrwnoyme%C2%BB.html

"...Επιστολή προς τους Έλληνες ψηφοφόρους απευθύνει, μετά τους Financial Times Deutschland, η ευρείας κυκλοφορίας ταμπλόιντ Βild...

...«εάν κερδίσουν τις εκλογές τα κόμματα που θέλουν να τελειώσουν με τη λιτότητα και με τις μεταρρυθμίσεις, παραβιάζοντας κάθε συμφωνία- θα σταματήσουμε να πληρώνουμε»...

...«Αγαπητοί Έλληνες, είστε περήφανος λαός, περήφανη χώρα. Αύριο έχετε για πολλοστή φορά εκλογές. Εσείς λέτε: Είμαστε ελεύθεροι. H Bild λέει: Είναι στο χέρι σας. Έχει διαφορά», γράφει η εφημερίδα και, συνεχίζοντας σε δεύτερο πρόσωπο, αναφέρει: «Αν δεν θέλατε τα δισεκατομμύρια τα δικά μας, από εμάς είχατε το ελεύθερο να εκλέγετε τον κάθε αριστερό ή δεξιό καραγκιόζη που θέλετε..."


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αγαπητή Bild

Περιοριστείτε στα ξέκωλα που βάζετε κάθε μέρα στα πρωτοσέλιδα και αφήστε τις εκλογές και τη δημοκρατία σε αυτούς που την εφήβραν.

Και μην ξαναδημοσιεύσετε φωτογραφίες από ελληνικά νησιά γιατί οι Έλληνες κάνουν πλέον εμπάργκο στις ξελιγωμένες Γερμανίδες τουρίστριες.

Jaga είπε...

"Γιούνκερ: Αν νικήσει η Αριστερά, απρόβλεπτες οι συνέπειες" (16/6/2012):

>> http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=44416&categories_id=69

"...Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ κάλεσε τους Έλληνες, μία ημέρα πριν από την κάλπη, να μη στρέψουν την πλάτη στο ευρώ αναφέροντας, επίσης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην αυστριακή εφημερίδα Kurier, ότι «εάν κερδίσει αυτές τις (βουλευτικές) εκλογές η ριζοσπαστική αριστερά, κάτι που δεν αποκλείεται, τότε θα είναι απρόβλεπτες οι επιπτώσεις αυτής της νίκης για την ευρωπαϊκή νομισματική ένωση»..."

Και να μη νικήσει η αριστερά, πάλι μέντες θα κλάνετε από εδώ και μπρος, κάθε φορά που αθ στέλνετε με κούριερ τα επόμενα "άδικα αλλά αναγκαία" μέτρα.

Jaga είπε...

Η απολογία ενός οικονομικού δολοφόνου:

(Γ. Παπανδρέου) "Μέρκελ, Σαρκοζί, Μπαρόζο, Γιούνκερ ήξεραν για το δημοψήφισμα!" (16/6/2012):

>> http://www.cretalive.gr/new/95911/greece/Merkel,_Sarkozi,_Mparozo,_Giounker_ixeran_gia_to_dimopsifisma

"...Μέρκελ και Σαρκοζί γνώριζαν πριν από ένα εξάμηνο για το δημοψήφισμα που πρότεινε τον περασμένο Νοέμβριο ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, όπως υποστηρίζει ο ίδιος σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Liberation...

...«Το γνώριζαν πριν από εξάμηνο» εξηγεί, «όπως και οι κ.κ. Μπαρόζο και Γιούνκερ. Το καλοκαίρι του 2011, ψηφίσαμε μάλιστα έναν νόμο που καθιστούσε δυνατό το δημοψήφισμα, τίποτε δεν ήταν κρυφό. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, μίλησα για το θέμα με τη Μέρκελ. Μου είχε ζητήσει να περιμένω την ολοκλήρωση του σχεδίου διάσωσης στις 27 Οκτωβρίου. Οπότε, όταν έφθασα στη Σύνοδο των Καννών, στις 2 Νοεμβρίου, το σχέδιο του δημοψηφίσματος ήταν γνωστό και η ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί ήταν η 4η Δεκεμβρίου»..."


Την ώρα που ούτε οι "σύντροφοι" στο κόμμα, ούτε οι υπουργοί στην κυβέρνηση, κανείς απολύτως δεν γνώριζε τα σχέδιά του, αυτός έδινε πλήρη αναφορά και έπαιρνε οδηγίες από τη Μέρκελ.

Να μην ξεχάσει κανείς ότι στις αυριανές εκλογές εκλέγεται πάλι βουλευτής στην Αχαϊα.

Jaga είπε...

Βλέποντας τα (απόλυτα αναμενόμενα) εκλογικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα είναι τρία:

(1) Η ΝΔ του Antonis φαίνεται για πρώτη φορά να αφήνει ανακουφισμένη ένα "ουουουφφφ!", που τουλάχιστον όλη αυτή η γκεμπελική, άριστα εκτελεσμένη εκστρατεία, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, τουλάχιστον δεν πήγε χαμένη. Και έχουν 3-6 μήνες να κατορθώσουν το ακατόρθωτο: απλά να επιπλεύσουν.

(2) Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερο αποτέλεσμα για το κόμμα: "παραλίγο κυβέρνηση". Μάλιστα με τα αυξημένα ποσοστάκαι την ελάχιστη διαφορά από τη ΝΔ, θα μπορεί πλέον κάθε συνιστώσα να λέει ότι ανοησία θέλει, με ελάχιστες πρακτικές συνέπειες. Το θέμα είναι βέβαια τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, αν συνεχίζει να ανεβάζει τα ποσοστά του. Τότε πραγματικά θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη (πρώτη) θέση.

(3) Το ΠΑΣΟΚ, ως "πρώην κόμμα", έχει δικαίωμα να λέει ότι ανοησία θέλει ήδη εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς αυτή τη φορά η ξεροκέφαλη θέση ότι πρέπει οπωσδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στην όποια κυβέρνηση δεν φαίνεται να στέκει. Εκτός αν θέλουν να οδηγήσουν σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση ή αν πιστεύουν ότι ο Antonis θα τους κάνει τη χάρη να εισπράξει άρνηση αλλά μετά να συνεργαστεί μαζί τους ως "δεύτερος", στην τρίτη διερευνητική εντολή.

Το πόσο αναμενόμενα, και ελαφρώς αδιάφορα, είναι τα εκλογικά αποτελέσματα φαίνεται αν κυκλοφορήσει κανείς απόψε στους δρόμους. Από τα ανοικτά παράθυρα δεν ακούγονται οι γνωστές τσιρίδες των εκλογοαπολογιστικών πάνελ, αλλά η μετάδοση αγώνων του Euro.

Jaga είπε...

Το διάγραμμα με την ηλικιακή κατανομή των ψήφων είναι το ζουμίτης αποψινής εκλογικής βραδιάς.

Σε ηλικίες μέχρι 55 ετών ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει σχεδόν όσο ΝΔΠΑΣΟΚ μαζί. Από 55 και πάνω η εικόνα αντιστρέφεται, με τα ΝΔΠΑΣΟΚ να υπερτερούν τρομακτικά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τελευταίες ξεδιάντροπες παρεμβάσεις από ξένους ηγέτες και τον Γερμανικό τύπο, σύμφωνα με τους αναλυτές των exit polls, το μόνο που κατάφεραν ήταν να ενισχύσουν αυτές τις ψαλίδες, τόσο κάτω όσο και πάνω από το όριο των 55 ετών.

Συμπέρασμα:
Η περίφημη "διαγενεακή δικαιοσύνη" όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί αντίστροφα. Η "λύση" που προτείνετε είναι ακριβώς αυτή που προτιμά η προηγούμενη γενιά, η βολεμένη, η εξανδραποδισμένη από τα κομματόσκυλα, από τους άεργους συνδικαλιστές, από τους συνταξιούχους των 6.000 ευρώ, από τα λαμόγια που έκαναν καριέρα εισπράττοντας φακελάκι.

Δυστυχώς, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15-20 χρόνια ακόμη για να μεταμορφωθεί η ελληνική κοινωνία.

Jaga είπε...

Σημερινό:
"Κίνδυνος διακοπής ηλεκτροδότησης για τους πρώην πελάτες των Hellas Power και Energa"

Βάλτε επειγόντως υπουργό τον Χατζηδάκη, να "τακτοποιήσει" το ζήτημα, όπως έκανε με τις αερομεταφορές.

Και ένα ποδήλατο-γεννήτρια δώρο, για τις δύσκολες μέρες.

Jaga είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Jaga είπε...

Τώρα που έρχεται η συνγκυβέρνηση νούμερο 2 για ΝΔΠΑΣΟΚ, μην ξεχάσουμε τι έλεγε ο Antonis τον περασμένο Οκτώβριο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

>> http://www.youtube.com/watch?v=CTPFIIfCAJU


Και πιο πρόσφατες και σαφώς πιο φανατισμένες κατηγρηματικές διαψεύσεις, live στο απόσπασμα στη σημερινή Ελληνοφρένεια της 18/6/2012 (στα 3:20" και 5:18"):

>> http://www.ellinofreneia.net/sound.php?id=4184

"...Όσοι θέλουν συγκύβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ είνει εκείνοι που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα..."

Ελπίζω αυτοί που ψήφισαν ΝΔΠΑΣΟΚ να έχουν καλή εξήγηση για τι τι εννοούσε πριν και τι εννοεί τώρα η τρόικα εσωτερικού, έτσι ώστε να μην μπλεχτεί και πάλι όταν από την άλλη εβδομάδα αρχίσουν πάλι να έρχονται μαζεμμένα τα ραβασάκια της Εφορίας.

Αλήθεια, άκουσε κανείς από εχθές στα κανάλια τη λέξη "αναδιαπραγμάτευση" για το μνημόνιο; Θα ορκιζόμουνα ότι πριν τις εκλογές την έλεγαν όλοι...

Jaga είπε...

Το άρθρο θα μπορούσε να έχει τίτλο "Πως η δημιουργική λογιστική των τραπεζών επιδοτείται με κρατικό χρήμα":

"How to Say ’Deceptive Accounting’ in Spanish" (15/6/2012):

>> http://www.bloomberg.com/news/2012-06-15/how-to-say-deceptive-accounting-in-spanish.html

"...Glauber: Perhaps I misunderstood Commissioner McCreevy. I thought he said that the reason Spanish banks had been more successful than others in navigating the financial crisis was that he had permitted them to violate accounting standards. Was that right?

McCreevy: I didn't permit it, they just did it. But logically ...

Glauber: Well, you didn't pursue them.

McCreevy: We hadn't arrived at the situation of bringing infringement proceedings against them, but logically, that's what I should have done..."


Οι Ισπανικές τράπεζες χρειάζονται τουλάχιστον 125 δισάκια ζεστά ευρώπουλα για να μην πατώσουν. Και μάλλον θα τα πάρου, αργά ή γρήγορα, με τις ευλογίες όλων.

Έτσι κι αλλιώς, οι Ισπανοί πολίτες θα τα φορτωθούν στις πλάτες τους.

Jaga είπε...

"Πρωτοφανής επίθεση Spiegel σε Μέρκελ: Καταστρέφει την Ευρώπη" (18/6/2012):

>> http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19709%3Aprotofanis-epithesi-spiegel-se-merkel-katastrefei-tin-eyropi&catid=52%3Aworld&Itemid=79

"...«Η Μέρκελ και η εφημερίδα Bild καλλιεργούν ένα κλίμα στον μέσο Γερμανό πως πρέπει να πάρει πίσω τα χρήματά του. Πρώτον αυτό είναι λάθος και δεύτερον διακυβεύονται πολλά περισσότερα. Αν οι Γερμανοί στρέψουν την πλάτη τους στην Ευρώπη απειλείται η Δημοκρατία» γράφει χαρακτηριστικά ο Γερμανός δημοσιογράφος Γιάκομπ Αουγκστέιν.

«Ένας οδηγός οδηγεί στην εθνική οδό και ακούει στο ραδιόφωνο πως κάποιος οδηγεί αντίθετα στο ρεύμα. Τότε αυτός αναφωνεί «Τί ένας; αυτοί είναι δεκάδες» Η Μέρκελ είναι αυτός ο οδηγός. Και η πολιτική της, το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας»...."